HUSET FICK SIG EN REJÄL YTTERROCK

Det är drygt 30 år sedan huset stod klart på gatan Pirinkatu i Seinäjoki. Det är mer rejält byggt än vad som var brukligt på den tiden. Med 40 cm isolering i vindsbjälklaget och 20 cm i väggarna och med 4-glasfönster.

Det var nästan en slump att de fick en källare i huset. Det var för att tomten annars skulle ha behövt fyllas upp. I efterhand har det visat sig vara bra med källare eftersom det ger tillräckliga förvarings- och fritidsutrymmen i huset. Barnbarnen tar alltid källarrummet i besittning när de kommer på besök.

– Vi hade funderat länge på att tilläggsisolera så det var bra att vi äntligen fick det gjort, säger Matti Latvala. Värmekostnaderna gick ned något men det viktigaste var nog att känslan av drag i arbets- och sovrummet försvann.

Termex personal utförde ett gott arbete

Latvalas hus tilläggsisolerades våren 2009. Redan då gav Matti feedback till oss via e-post. Han berättade att det kändes som att de fått bättre användning av värmen, att de inte eldade lika mycket för kråkorna längre. Nu har det gått några år sedan tilläggsisoleringen kom på plats men känslan består. I samma e-postmeddelande tackade han oss för ett gott arbete. Cellullsytan var jämn och isoleringen låg där den skulle.

Den träram som monterades kring vindsbjälklaget var viktig för tilläggsisoleringen. Träramen satte Matti själv på plats medan han väntade på att cellullen skulle levereras. Sedan var det enkelt att blåsa in tilläggsisoleringen och det blev bra ända ut i kanterna. Utan ramen hade det kanske blivit bristfällig isolering där.

Trots flera lager av isolering fanns det springor i den ursprungliga plattisoleringen av vindsbjälklaget. De fylldes effektivt med fin blåsbar cellull. Det blev ett heltäckande isoleringslager även på luftvärmehusets rör.

Isoleringsblåsarna skötte sitt och på en timme fick huset ett rejält hölje. En man var uppe på vinden och styrde isoleringen på plats med slangen medan en annan matade in cellull i blåsmaskinen. Matti Latvala följde installatörens arbete på nära håll. När han såg hur väl cellullen fyllde ut varje springa, blev han helt övertygad om att han valt rätt isolering. Om man han bara hade vetat tidigare hur enkelt det är att tilläggsisolera ett hus.

Känslan av drag i huset försvann

– I ett luftvärmehus är vi vana vid att luften cirkulerar men i ena ändan av huset fanns en tydlig känsla av drag i rummen. Direkt efter att tilläggsisoleringen kommit på plats märkte vi att rummen blev varmare och känslan av drag försvann. Tydligen kunde värmen läcka ut genom någon springa i den ursprungliga ullen. En delorsak kan också vara att rummen låg i samma ända av huset som inluftskanalen, så det var lite kyligare luft där, funderade Matti Latvala.

Känslan av drag kan uppstå i ett utrymme där det finns några kallare ställen i taket. På de ställena svalnar inomhusluften, den blir tyngre och sjunker nedåt.