energieffektivitet

Påverka energieffektiviteten med strukturella lösningar och isolering

God strukturell energieffektivitet är ett hållbart och ekonomiskt val för att minska kostnader och utsläpp under byggnadens livscykel. En välisolerad byggnad är bekväm och ekonomisk att bo i. Det behåller sitt värde och skapar en god stämning för sina invånare.

”Bygg ett nytt eller renovera ett gammalt, kompromissa inte med isoleringen!”

 • Byggnadsskalets lufttäthet
 • Sömlös värmeisolering
 • Värmeisolerande vindskydd
 • Sparar plånboken och nature
 • Bra och dragfri inneluft
 • Jämn rumstemperatur
 • Lugnt boende
 • Byggnaden behåller sitt värde
 • Övre bas 0,07 W/m2K
 • Väggar 0,12…0,14 W/m2K
 • Underlag 0,07…0,10 W/m2K

Källa: Strukturell energieffektiviseringsguide (VTT 2015)

 

Läs mer om energieffektiva strukturella lösningarrakenneratkaisuista

Läs mer: Rakenteellinen energiatehokkuus opas 

De unika fördelarna med Termex: