vår historia

Redan 35 år av inhemsk Termex-Cellull

Termex-Eriste Oy har sedan år 1998 tillverkat inhemsk cellulosaull i naturskön miljö i Saarijärvi. Vår fabriksverksamhet inleddes på Myllyranta, kontoret fanns då i en mer än 100 år gammal historisk kvarnbyggnad.

År 2004 flyttades produktionen till modernare utrymmen på Rajalantie, och kontoret flyttade år 2011 till Ilolantie, men vi har bevarat våra traditioner och fortsatt att värna om naturen sedan tiden på Myllyranta.

2010-talets produktion är en modern, långt automatiserad fabriksprocess där vi satsar på effektivitet, kvalitet och arbetssäkerhet.

Termex är ett rökfritt företag – från fabriken till kontoret. Vi har ett trivsamt arbetsklimat och god gemenskap. Allt detta tar sig uttryck i kvaliteten på produkterna och servicen, liksom i våra felfria leveranser.

”Termex-Cellull tillverkas under Kvarntomtens beskydd.”