Termex-cellulosaull

Blåsbar värmeisolering för modernt byggande

Termex-Cellull är ett brand- och fuktsäkert blåsbart värmeisoleringsmaterial som framställs ekologiskt genom defibrering av returpapper och som passar för modernt byggande. Termex-Cellullens styrka ligger i att den möjliggör skarvfri isolering och att de porösa träfibrerna andas, det vill säga materialet har god fuktutjämningsförmåga och låg luftpermeabilitet. Dess höga specifika värmekapacitet jämnar ut tem- peraturvariationer och främjar naturlig boendekomfort med äkta trähuskänsla.

Termex-Cellull isolerar värme under alla förhållanden!

 

YouTube player

 

Ett varmt och inbjudande hem som sparar energi och skonar naturen

Termex-Cellull tillverkas med minsta möjliga miljöbelastning och med EKOenergi-märkt el. Finska Termex-Cellull är en säker och väldokumenterad produkt. Den uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggprodukter (finländsk klassificering), är CE-märkt och har en miljövarudeklaration. Termex-Cellullen hör till blåsullarnas elit vad beträffar värmeisoleringsförmågan. Värmekonduktiviteten är endast 0,038 W/mk (dec 23,50).