Isolering av vindsbjälklag

Den övre baskonstruktionen är en helhet, som vanligtvis består av en bärande struktur, luft/ångspärr, värmeisolering, tätskikt och fungerande ventilation. Att isolera översulan med blåsull är snabbt, billigt och effektivt. Formlös blåst ullfiber fyller även små luckor och hål, vilket möjliggör ett sömlöst, välisolerat isoleringsskikt. Korrekt implementerad Termex-Cellull-isolering isolerar effektivt värmen under hela byggnadens livscykel.

Öppen översula

Öppen övervåning avser en ventilerad övervåningskonstruktion där det finns tillräckligt med genomgångsutrymme ovanför isoleringsutrymmet under vattenkåpan. Värmeisolering installeras fritt genom att blåsa in i isoleringsutrymmet. Isoleringens nedre yta är begränsad till luftbarriärskiktet och den övre ytan till ventilationsutrymmet. Takstolarnas nedre takstolar ligger kvar inne i isoleringen. Vid torrblåsning innehåller isoleringen ett krympningstillägg. Sidox™-installationer är hängfria.

Ihåliga sulor

Hålrum översta våningen avser isoleringsutrymmet som begränsas av balk- eller takstolskonstruktionen. Värmeisolering installeras i isoleringsutrymmet som tvångsblåsning mellan balkar/takstolar. Isoleringens nedre yta är begränsad till luftbarriärskiktet och den övre ytan till vindskyddsskivan. Sidorna på isoleringsrummet måste vara stängda. Fyllning sker från toppen av kaviteten och nedåt. Blåstrycket pressar ihop fibrerna (≥42 kg/m3) så att de inte kollapsar.

yläpohjarakenteet
U-värdestabeller

Sidox® 

Sidox® håller isoleringen på plats i byggnadskonstruktionen. Vinden kan inte förskjuta isoleringen och isoleringen bibehåller sin form. Denna nya, avancerade installationsmetod, genom vilken fibrerna binds till varandra och till den omgivande byggnadskonstruktionen, ger klara fördelar. När fibrerna binds till varandra vid installationen bildas en homogen och lätt isoleringsmassa.

Tack vare Sidox® undviks de för skivisolering typiska skarvläckorna i vindsbjälklaget. Sidox® garanterar varaktig, skarvfri och tät värmeisolering. Sidox® är den nya kvalitetsstandarden för isolering. Installationstekniken Sidox® kan också användas för isolering av ytter- och mellanväggar – ett utmärkt sätt att tilläggsisolera exempelvis en timmervägg, eftersom isoleringsfibrerna fäster vid varandra och vid konstruktionerna och på det sättet fyller ut alla hålrum och springor utan att lämna skarvar.

Sidox® 

Sidox® pitää eristeen paikoillaan yläpohjassa. Tuuli ei eristettä siirrä ja eriste säilyttää muotonsa. Edut syntyvät uudesta ja kehittyneestä asennustavasta, jolla kuidut sidotaan toisiinsa ja rakenteisiin. Asennuksen yhteydessä kuidut kiinnittyvät toisiinsa muodostaen yhtenäisen kevyen eristemassan.

Sidoxin® asennuksen jälkeen rakenteeseen ei jää levyeristeille tyypillisiä saumavuotoja. Sidox® takaa pysyvän, saumattoman ja tiiviin lämmöneristyksen. Sidox® asennustekniikkaa voidaan käyttää myös ulko- ja väliseinien eristämiseen – erinomainen keino lisäeristää esimerkiksi hirsiseinä, koska eristekuidut kiinnittyvät toisiinsa ja rakenteisiin täyttäen pienet kolot ja raot saumattomasti.

Sidox® on Termex-Eriste Oy:n rekisteröity tuotemerkki.

CE-merkki