Yläpohjaeristys

Yläpohjarakenne on kokonaisuus, joka muodostuu yleensä kantavasta rakenteesta, ilman/höyrynsulusta, lämmöneristyksestä, vesikatteesta sekä toimivasta tuuletuksesta. Yläpohjan eristäminen puhallusvillalla on nopeaa, edullista ja tehokasta. Muotovapaa puhallusvillakuitu täyttää pienetkin raot ja kolot mahdollistaen saumattoman, hyvin lämpöä eristävän eristekerroksen. Oikein toteutettu Termex-Selluvillaeristys eristää lämpöä tehokkaasti koko rakennuksen elinkaaren.

Avoimet yläpohjat

Avoimella yläpohjalla tarkoitetaan tuulettuvaa yläpohjarakennetta, jossa eristetilan yläpuolella vesikatteen alla on riittävä kulkutila. Lämmöneriste asennetaan vapaasti puhaltamalla eristetilaan. Eristeen alapinta rajoittuu ilmansulkukerrokseen ja yläpinta tuuletustilaan. Kattoristikoiden alapaarteet jäävät eristeen sisään. Kuivapuhallettuna eriste sisältää painumavaran. Sidox™ -asennukset ovat painumattomia.

Onteloyläpohjat

Onteloyläpohjalla tarkoitetaan palkki- tai kattoristikkorakenteeseen rajautuvaa eristetilaa. Lämmöneriste asennettaan eristetilaan pakotettuna puhalluksena palkkien/kattoristikoiden väliin. Eristeen alapinta rajoittuu ilmansulkukerrokseen ja yläpinta tuulensuojalevyyn. Eristetilan sivut tulee olla suljettu. Täyttö tapahtuu ontelon yläosasta alaspäin. Puhalluspaine tiivistää kuidut (≥42 kg/m3) painumattomaksi.

yläpohjarakenteet
U-arvotaulukot

Sidox® 

Sidox® pitää eristeen paikoillaan. Tuuli ei eristettä siirrä ja eriste säilyttää muotonsa. Edut syntyvät uudesta ja kehittyneestä asennustavasta, jolla kuidut sidotaan toisiinsa ja rakenteisiin eristeeseen lisättävällä kiinneaineella. Asennuksen yhteydessä kuidut kiinnittyvät toisiinsa muodostaen yhtenäisen kevyen eristemassan.

Sidoxin® asennuksen jälkeen rakenteeseen ei jää levyeristeille tyypillisiä saumavuotoja. Sidox® takaa pysyvän, saumattoman ja tiiviin lämmöneristyksen.

Sidox® asennustekniikkaa voidaan käyttää myös ulko- ja väliseinien eristämiseen – erinomainen keino lisäeristää esimerkiksi hirsiseinä, koska eristekuidut kiinnittyvät toisiinsa ja rakenteisiin täyttäen pienet kolot ja raot saumattomasti.

Sidox® on Termex-Eriste Oy:n rekisteröity tuotemerkki.

Sidox® 

Sidox® pitää eristeen paikoillaan yläpohjassa. Tuuli ei eristettä siirrä ja eriste säilyttää muotonsa. Edut syntyvät uudesta ja kehittyneestä asennustavasta, jolla kuidut sidotaan toisiinsa ja rakenteisiin. Asennuksen yhteydessä kuidut kiinnittyvät toisiinsa muodostaen yhtenäisen kevyen eristemassan.

Sidoxin® asennuksen jälkeen rakenteeseen ei jää levyeristeille tyypillisiä saumavuotoja. Sidox® takaa pysyvän, saumattoman ja tiiviin lämmöneristyksen. Sidox® asennustekniikkaa voidaan käyttää myös ulko- ja väliseinien eristämiseen – erinomainen keino lisäeristää esimerkiksi hirsiseinä, koska eristekuidut kiinnittyvät toisiinsa ja rakenteisiin täyttäen pienet kolot ja raot saumattomasti.

Sidox® on Termex-Eriste Oy:n rekisteröity tuotemerkki.

CE-merkki