u-arvotaulukot

U-arvotaulukot ja Ram-tarkastelu

 

Suomen pohjoisen ilmaston lämpötilaolot, rakennusosien paksut sekä tehokkaat lämmöneristykset ovat alttiita ilmavirtausten (luonnollisen konvektion) vaikutuksille paljon voimakkaammin kuin etelämpänä Euroopassa. Tästä syystä lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden (AFr) vaikutukset on huomioitava rakenneosien lämmönläpäisykertoimen (U-arvon) laskennassa nk. modifioidun Rayleighin luku (Ram) -tarkasteluna.

Rayleigh'n luvun kaava

U-arvotaulukkomme on laskettu uuden RIL 225-2023 ”Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskentaohjeen” mukaisesti. Tutustu ohjeeseen tästä

U-arvotaulukot ja rakenteet