U-VÄRDESTABELLER

U-värdetabeller och Ram-analysis

 

Temperaturförhållandena i Finlands nordliga klimat, byggnadsdelarnas tjocklek och effektiv värmeisolering är mycket mer mottagliga för effekterna av luftströmmar (naturlig konvektion) än längre söderut i Europa. Av denna anledning måste effekterna av värmeisoleringens luftgenomsläpplighet beaktas vid beräkningen av värmeöverföringskoefficienten (U-värde) för konstruktionsdelarna som en så kallad modifierad Rayleighs tal (Ram) analys. U-värdestabellerna har beräknats enligt den nya RIL 225-2023 ”Riktlinjer för beräkning av byggnadskomponenters värmeöverföringskoefficient”. Kolla in instruktionerna här.

U-värdestabeller och konstructioner