ISOLERING AV BOTTEN- OCH MELLANBJÄLKLAG

Ett icke sjunkande, sömlöst isoleringsskikt snabbt och tillförlitligt!

Isolering utan sömnad

Som värmeisolering av en träbas möjliggör Termex-Selluvilla en struktur som fungerar korrekt vad gäller fukt och värme. Termex-Selluvilla värmeisolering blåses bekvämt in i det öppna röret längs röret med lufttryck. De isolerande fibrerna bildar ett sömlöst och effektivt värmeisoleringsskikt som perfekt fyller utrymmet som ska isoleras.

Installationsmetoden är avgörande

I de nedre sulorna är isoleringens yta blåst till ca 30% extra styrka jämfört med koksningen. Isoleringsytan packas till en plan nivå. Isoleringens densitet är mer än 41 kg/m3, vilket ger ett sjunkbeständigt, tidsbeständigt isoleringsskikt.

I mellangolv räcker det ofta med 100-125 mm underfyllning för ljudisolering.

I samband med grundreparationen tas den gamla massan eller jordisoleringen bort helt. Strukturerna inspekteras och det skadade materialet förnyas. Efter att ha blåst Termex installeras det andningsbara Termex luftbarriärpapper och nytt golvmaterial. Detta skapar en hållbar, dragfri golvstruktur.

Glöm gammaldags plåtisolering – beställ bottenisoleringen med blåst ull installerad!

Bottenbjäklagsisolering: