isolering av väggar

Termex-Sidox™ – insprutningsinstallationsteknik är ett överlägset sätt att isolera öppna lindade ytter- och skiljeväggar!

Insprutningsinstallationen lämnar dig inte kall!

Lanserades av Termex-Eriste Oy redan 1988, den ursprungligen nordamerikanska väggsprayinstallationstekniken är ett överlägset sätt att isolera väggar. Inblåsta isoleringsfibrer fyller även små luckor och hål och bildar ett enhetligt, sömlöst isoleringsskikt som perfekt fyller profilen som ska isoleras. Till exempel kan tilläggsisoleringen av en timmervägg, där ytans form ställer till utmaningar för skivisoleringen, hanteras felfritt genom sprayinstallation.

Isoleringsskiktet blåses lite för tjockt i jämförelse med packningen, varefter isoleringens yta jämnas ut med en rullfräs. Överskottet återvinns, och det finns inget avfall alls. Snabbt, enkelt, effektivt!

Injektionsinstallation:

Sidox® 

Sidox® håller isoleringen på plats. Vinden rör inte på isoleringen och isoleringen behåller sin form. Fördelarna kommer från den nya och avancerade installationsmetoden, där fibrerna binds till varandra och till strukturerna med ett stelningsmedel tillsatt i isoleringen. Under installationen är fibrerna fästa vid varandra och bildar en enhetlig lätt isolerande massa.

Efter installation av Sidox® finns inga sömläckor som är typiska för skivisolering. Sidox® garanterar permanent, sömlös och tät värmeisolering.

Sidox® installationsteknik kan också användas för att isolera ytterväggar och skiljeväggar – ett utmärkt sätt att tilläggsisolera till exempel en timmervägg, eftersom isoleringsfibrerna fäster vid varandra och till strukturer och fyller små hål och luckor sömlöst.

Sidox® är ett registrerat varumärke som tillhör Termex-Eriste Oy.