Termex Zero
-strukturer

Strukturer som fungerar vad gäller luftfuktighet och värme

Termex Zero – energibesparande och säkert träkonstruktionskoncept

Termex Zero konstruktionsfamiljen är en testad energibesparande och säker konstruktionslösning där trä spelar huvudrollen. Som ett träbaserat material som andas möjliggör Termex-Cellull strukturer som fungerar vad gäller fukt och värme. Det utjämnar strukturens fukt- och temperaturfluktuationer och minskar fuktbelastningen på ramträet.

Termex Zero-strukturernas värmeledningsförmåga är mycket låg, så energieffektiviteten hos strukturerna är utmärkt.

Termex Zero har bra byggkvalitet

Termex Zero-konstruktionen som används i väggarna och övervåningen uppfyller energieffektivitetskraven för ett nollenergihus (U-värdeskravet enligt §33 i energieffektivitetsförordningen är 0,12 för väggarna, 0,07 för de övre våningarna). Termex Zero-konstruktionen är baserad på både I-balk- och fackverkskonstruktion. Det finns inga köldbryggor i väggen. Termex-Cellull som används i strukturen är en fuktutjämnande träfiberbaserad cellulosaull, vilket möjliggör fysiskt fungerande strukturer.

Tiotals projekt har redan genomförts med Termex Zero-strukturer i Finland, t.ex. följande bostadsmässdestinationer:

  • 2012 Vuores, Tammerfors ”Tervakukka” ja ”Ruislaine”;
  • 2015 Kivistö, Vanda ”Verso”;
  • 2016 Seinäjoki ”Nuuka”.

Termex Zero -strukturella lösningar

Ladda ner information om strukturella lösningar här

Termex Zero -rakenneratkaisu

Siirry tästä Termex Zeron ladattaviin aineistoihin