nybyggare

Andningsbara och ekologiska isoleringslösningar för nybyggnation

Isoleringslösningar för ekologiskt byggande

 

Termex-Selluvi är ett säkert val för nybyggnation

Massaull, eller träfiberisolering, är Finlands populäraste värmeisolering för övervåningar. På grund av sin goda värmeisolering, installationsbarhet och andningsförmåga är ullmassa en permanent favorit för byggbranschen. Massa är ett långvarigt val med en lång tradition i Finland.

Brand- och fuktsäker Termex-Selluvilla är ett säkert val för värmeisolering i modern konstruktion.

 

Ett Termex-isolerat hem är andningsbart, naturligt och bekvämt

Träbaserade material är ett naturligt val för finländska husbyggare. Tillsammans med träramen bildar Termex-Selluvilla en sömlös och andningsbar värmeisoleringsjacka som håller värmen antingen inne eller ute – beroende på årstid.

Dragfri, jämn rumstemperatur och säker inomhusluft garanterar utmärkt boendekomfort.

 

Andningsbar struktur med Termex-Cellull

Den andningsbara strukturen består av byggmaterial som har en balanserande effekt på inomhus- och utomhusfuktighetsförhållanden. Den andningsbara strukturen är bekant för finländarna från timmer- och timmerhus. Strukturen, som är baserad på naturliga fibrer som cellulosaull, innehåller inga strukturella lager som förhindrar uttorkning. Detta hjälper till att uppnå långlivade och hälsosamma strukturer – med århundraden av erfarenhet. Under normala förhållanden kondenserar inte fukt till vatten i massaullsstrukturer – fukt kan inte kondensera vid daggpunkten, eftersom träfibern kan överföra fukt på molekylnivå i strukturen alltid i riktning mot torkningen. Den andningsbara strukturen släpper igenom vattenånga såväl som andra gaser som koldioxid. Strukturens lufttäthet kan uppnås med luftbarriärpapp eller tyg.

Den andningsbara strukturen motstår fukt.

 

Kolneutrala Termex-Cellull har träfiber

I tillverkningsprocessen för Termex-Selluvilla har vi redan använt industriellt bearbetat trä en gång genom att producera värmeisolering från återvunnen pappersfiber. Trädet binder koldioxid från atmosfären i sin tillväxt. Det bundna kolet finns kvar i cellulosaullen under hela byggnadens livscykel, vilket minskar utsläppen av växthusgaser. Produktionen av Termex-Selluvilla förbrukar endast ett fåtal naturresurser. Det är därför det är ett verkligt klimatvänligt val!

Kolneutrala Termex-Selluvilla tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt med EKOenergimärkt el.

 

Termex Isoleringstjänst för nybyggare – Värmeisolering är nu enkelt!

Inblåsningsinstallation är ett snabbt och enkelt sätt att effektivt isolera översta våningen, väggarna och undergolvet i ditt hus. Vår expert hjälper till att kartlägga ditt hus värmeisoleringsbehov, varefter du får ett heltäckande erbjudande på isoleringsarbetet. Efter detta utför Termex-Eristyspalvelu isoleringsarbetet åt dig på avtalad tid.

Du får alltid förstklassig blåst värmeisolering som en ”nyckelfärdig” serviceprodukt.

Domestic Termex-Selluvilla är en säker och undersökt produkt. Den har en CE-märkning och en miljödeklaration.

De unika fördelarna med Termex: