Termex-Eriste Oy – finskt kunnande inom isolering

Termex-Eriste Oy är en finsk tillverkare av cellulosaullsisolering. Bolagets hemort är Saarijärvi. Våra fabriker finns i Saarijärvi och Tusby, samt i Bialogard, Polen. Försäljning och installation av Termex-Cellull sköts av självständiga återförsäljarföretag runt om i landet.

Termex-Eriste Oy är en finsk tillverkare av värmeisolering av cellulosaull, det vill säga blåst ull. Företagets säte är Saarijärvi. Isoleringsfabrikerna finns i Saarijärvi och i Bialogardi, Polen. Fristående detaljhandelsföretag i hela landet ansvarar för försäljning och installation av Termex-Selluvilla.

Termex-Eriste Oy – Företagsuppgifter

 
Termex Selluvillapaali sylissä

Termex är ett ®-skyddat varumärke.

#vintitkuntoon, STOP CO2, Säkitön och Sidox är ™-skyddade varumärken.

Termex-Eriste Oy är medlem i European Cellulose Insulation Association (ECIA).

Mer information om ECIA.

Termex-Eriste Oy är medlem i Suomen Uusioaraaka-aineliitto ry.

www.uusioraaka-aineliitto.fi