boendekomfort

För bra inomhusluft!

Termex-Cellull – unik boendekomfort

Termex-Cellull är en brand- och fuktsäker blåsull för modern konstruktion tillverkad av ekologiskt sorterat återvunnet papper. Träbaserad Termex-Cellull, som balanserar luftfuktigheten, möjliggör en andningsbar struktur genom att utjämna dess luftfuktighetsfluktuationer och bidrar därmed till att bibehålla en idealisk inomhusluft i ditt hem.

Dragfri, jämn rumstemperatur och utmärkt inomhusluft garanterar boendekomfort.

Ett ordentligt isolerat hus är varmt på vintern och svalt på sommaren

Termex-Cellull är tillverkad i Finland och är en effektiv och högkvalitativ värmeisolering. Dess förträfflighet är baserad på sömlösheten hos värmeisoleringen och andningsförmågan hos den porösa träfibern, såväl som den låga luftgenomsläppligheten. Termex-Cellull har en hög specifik värmekapacitet, det vill säga en hög motståndskraft mot temperaturförändringar. Denna funktion kompenserar för plötsliga förändringar i rumstemperaturen i förhållande till utomhustemperaturen.

Bra värmeisolering håller rumstemperaturen behaglig både i sommarvärmen och i minusgrader.

Brand- och fuktsäker isolering

Vid brand behåller Termex-Cellull sin volym utan att smälta även vid höga temperaturer och brinner långsamt glödande (1-2 mm/min.). Den träramade Termex-Cellullväggen uppfyller de strikta REI 30- och REI 60-klasserna. Den europeiska brandklassen för Termex-Cellull är B-S2,d0 (mycket låg påverkan på brand).

Selluvillaeristeisessä seinärakenteessa tulipalo etenee hitaammin

Lähde: National Research Council Canada: A-4057.2/13.7.1991

Som en träbaserad värmeisolering möjliggör massa en trästruktur som fungerar väl vad gäller fukt och värme. Hemligheten bakom livslängden hos träkonstruktioner i ett material är deras förmåga att andas, d.v.s. släppa ut och binda fukt – även avdunsta vattendroppar som har kommit in i strukturen. Den andningsbara värmeisoleringen jämnar ut strukturens fuktsvängningar och minskar därmed fuktpåkänningen på trästommen. Under normala förhållanden kondenserar inte fukt till vatten i cellulosaullstrukturer.

Den andningsbara strukturen släpper igenom vattenånga såväl som andra gaser som koldioxid. Förutom ventilation avlägsnas även gasformiga föroreningar i rumsluften genom fuktutjämnande strukturer.

Termex är av god byggkvalitet – undersökt

Termex-Cellull tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt, med EKOenergimärkt el. Domestic Termex-Cellull är en säker och undersökt produkt. Den har en CE-märkning och en miljödeklaration.

YouTube player

De unika fördelarna med Termex:

CE-merkki