Luftspärrsprodukter

Termex lufttätningar är en funktionell del av den andningsbara strukturen

Termex-luftspärrspapp – Kraft och Retro

När det gäller funktionaliteten hos konstruktioner som ska vara säkra är det viktigt att förhindra uppkomsten av okontrollerbara luftströmmar. Termex-luftspärrspapp installeras i konstruktionen på insidan av värmeisoleringen. Pappen fästs vid konstruktionen med nitar och stöds vid behov med reglar. Fogarna ska överlappa varandra och överlappningsställena tejpas med Termex-luftspärrstejp. Fogställena förstärks vid behov med reglar. Genomföringar hålls täta genom att använda vederbörliga genomföringsstycken

Termex-Kraft – en luftspärr för modernt byggande

Termex-Kraft är en hållbar luftspärrsprodukt i flera skikt som har förstärkts med nät, framtagen för att motverka oönskat luftflöde genom byggnadskonstruktioner. Produkten släpper igenom vattenånga utan att det bildas ett alltför tätt, kondensfrämjande gränsskikt i konstruktionen, det vill säga produkten låter konstruktionen andas.

Termex-Retro – en luftspärr för traditionellt byggande

Termex-Retro är en icke-laminerad luftspärrsprodukt som består av ett enda skikt och som tagits fram för att motverka oönskat luftflöde genom byggnadskonstruktioner. Produkten släpper igenom vattenånga utan att det bildas ett alltför tätt, kondensfrämjande gränsskikt i konstruktionen, det vill säga produkten låter konstruktionen andas.

Termex-luftspärrspapp

 
broschyr över Termex-lufttätningsprodukter
CE-merkki