dokumentation

Prestandanivådeklaration, miljö- och forskningsrapporter, klassificeringsrapporter och andra nedladdningsbara dokument

 

Termex-Cellull godkännanden och forskningsrapporter visar att produkten uppfyller de säkerhets-, hälso- och miljökrav som ställs för den.