gör-det-själv isolering

Gör-det-själv installation av värmeisolering med en liten blästermaskin

Termex-Cellull, installerad genom blåsning, har en utmärkt värmeisolering. Den är ofta lämplig som tilläggsisolering att installeras direkt ovanpå luggen och mineralullsisolering.

Vi rekommenderar vår Termex installationstjänst för montering av massaullsisolering, men små isoleringar kan även göras själv vid behov: du kan hyra en Pony liten fläkt med tillbehör och erforderlig mängd värmeisolering från närmaste Termex-återförsäljare.

Termex-Cellull levereras i lättflyttade plastsäckar. Ofta räcker det med ett släp eller en skåpbil för att transportera väskorna och blåsmaskinen.

Vår expert hjälper dig att räkna ut antalet säckar – fråga efter mer -> här

 

Termex-Cellull packas i bekvämt mobila säckar

För att garantera bästa resultat, kom ihåg att följa installationsanvisningarna exakt.

Se här för instruktioner om egentillverkad blästringsisolering

Isolering med Termex-Cellull är en riktig eko-gärning

Visste du att bostäder förbrukar 40 % av all energi? Framtidens byggregler kräver allt bättre energi- och miljöeffektivitet. Genom att förbättra husens värmeisolering skapar vi ett mer miljövänligt boende och får betydande kostnadsbesparingar för bostäder.

Termex-Cellull är en brand- och fuktsäker blåsande värmeisolering för modern konstruktion gjord av ekologiskt återvunnet papper genom fibrering. Fibrering kräver lite energi och Termex-Selluvilla tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt med EKOenergimärkt el. Domestic Termex-Cellull är en säker och undersökt produkt. Den har även en CE-märkning och en miljödeklaration.