SUUNNITTELIJA

Hengittävät ja ekologiset eristysratkaisut

Termex-Cellull är en säker och testad produkt för ekologiskt byggande

En framgångsrik designlösning kräver korrekt produktinformation. På den här sidan hittar du all relevant forskning och certifieringsinformation för Termex-Cellull. Vid behov kan du begära platsspecifik rådgivning via vår tekniska support.

 1. Värmeledningsförmåga λD (23,50)  0,038 W/mK

 2. AFr luftflödesmotstånd 4–40 kPa S/m2 (26–60 kg/m3)

 3. Europeisk brandklass B-s2,d0 (mycket lite deltagande i brand)

 4. Mögelindex 0

 5. Vattenångpermeabilitet µ = 1,4<

 6. Svikta:
  <10 % (torrfri blåsning: övre sulor, undre och mellansulor)
  0% (tvångsblåsning: vägg- och övre basboxar, nedre baser)
  0% (Sidox-installationer: övre baser och väggar

 7. Specifik värmekapacitet 1600 kJ/kg

 8. GWP 105 g CO2e/kg

 9. Biogen kollagring 1350 g CO2e/kg

  (Källor: EAD 040138-01-1201, RTS_150_21, forskningsrapport ECO–P22022-22014-sv)

Kraft lufttät kartong

 • Fyrkantig vikt 180 g/m2
 • Rullbredd 1250 mm
 • Kvadratfilm på rulle 60 m2
 • Tjocklek 0,2 mm
 • Draghållfasthet i längdriktning 872 kN/m
 • Draghållfasthet i tvärriktningen 430 kN/m
 • Vattenångpermeabilitet sd = 0,61 m

Retro lufttät kartong

 • Fyrkantig vikt 200 g/m2
 • Rullbredd 1325 mm
 • Kvadratfilm på rulle 60 m2
 • Tjocklek 0,275 mm
 • Draghållfasthet i längdriktning 1820 kN/m
 • Draghållfasthet i tvärriktningen 695 kN/m
 • Vattenångpermeabilitet sd = 0,07 m

Tillverkare: Eltete Oy

Den nuvarande energieffektivitetsförordningen har paragraf 33, enligt randvillkoren kan E-talet bestämmas för de mest typiska bostadshusen från tabellvärden utan beräkning!

 • Väggar U-värde max 0,12 W/m2K
 • Övre våning och undervåning begränsade till utvändigt U-värde max 0,07 W/m2K
 • Undergolv: ventilerat undergolv begränsat till krypgrunden eller byggnadsdelen mot marken max 0,10 W/m2K
 • Lufttäthet q50 ≤ 0,60
 • Som ventilationssystem, mekanisk insugs- och frånluftsventilation, LTO ≥ 65%
 • Som värmesystem, fjärr-/jordvärme eller luft-vattenvärmepump

Läs mer om möjligheterna med 33 § här.

Certifikat och produktinformation:

Teknisk tjänst