PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

Blåsbar värmeisolering för modernt byggande

Termex-Cellull är ett brand- och fuktsäkert blåsbart värmeisoleringsmaterial som framställs ekologiskt genom defibrering av returpapper och som passar för modernt byggande. Termex-Cellullens styrka ligger i att den möjliggör skarvfri isolering och att de porösa träfibrerna andas, det vill säga materialet har god fuktutjämningsförmåga och låg luftpermeabilitet. Dess höga specifika värmekapacitet jämnar ut tem- peraturvariationer och främjar naturlig boendekomfort med äkta trähuskänsla.

Ett varmt och inbjudande hem som sparar energi och skonar naturen

Termex-Cellull tillverkas med minsta möjliga miljöbelastning och med EKOenergi-märkt el. Finska Termex-Celllosaull är en säker och väldokumenterad produkt. Den uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggprodukter (finländsk klassificering), är CE-märkt och har en miljövarudeklaration. Termex-Cellullen hör till blåsullarnas elit vad beträffar värmeisoleringsförmågan. Värmekonduktiviteten är endast 0,038 W/mk (dec 23,50).

Termex-Cellull – varm på vintern, sval på sommaren

  • God värmeisoleringsförmåga minskar energikonsumtionen under den period när byggnaden värms upp.
  • Främjar passiv nedkylning i sommarvärmen, och sparar på så sätt nedkylningsenergi.
  • Praktisk installation genom inblåsning. Installationsarbetet tar i allmänhet bara ett par timmar, beroende på hur stor yta som ska isoleras.
  • Bra värmeisolering minskar dragkänslan.
  • Ett material som andas, som jämnar ut fukten i byggnadskonstruktionerna och som ger bättre inomhusluft.
  • En äkta återvinningsprodukt tillverkad i Finland med EKOenergi.
  • En kolreservoar med stort ekologiskt handavtryck.
  • När byggnaden nått slutet på sin livscykel kan cellulosalösullen återvinnas, återanvändas eller utnyttjas för energiproduktion.
Gå här till meddelandet om prestandanivå
CE-merkki