miljövänlighet

Värm upp ditt hem – inte klimat

Genom att isolera bättre spenderar du mindre

Miljöns tillstånd har förändrats häpnadsväckande under de senaste decennierna. Vi förbrukar mer energi varje dag. Samtidigt belastar vi naturen. Att spara energi och bekämpa klimatförändringarna är nödvändiga val. Vi vill trots allt lämna en sund planet för framtida generationer också. Framtida byggregler kräver bättre energi- och miljöeffektivitet. Det är troligt att även energipriset kommer att fortsätta att stiga.

Genom att förbättra husens värmeisolering skapar vi ett mer miljövänligt boende och får betydande kostnadsbesparingar för bostäder. Samtidigt minskar vi skadliga CO2-utsläpp och bromsar klimatförändringarna. Energieffektivitet är en investering i framtiden.

Termex-Cellull – återvunnen pappersfiber för värmeisolering

Termex-Cellull är en värmeisolering för modern konstruktion gjord av ekologiskt sorterat återvunnet papper. Återanvändningen av inhemskt återvunnet papper som värmeisolering multiplicerar återvinningens ekologiska effektivitet. Användningen av förnybara råvaror vid tillverkning av isoleringsmaterial är ännu viktigare i en miljömedveten värld. Utöver bra värmeisolering, kräv ekoeffektivitet från ditt isoleringsmaterial.

 

Termex-Cellull tillverkas med minsta möjliga miljöpåverkan, med EKO-energi

Vid tillverkningen av Termex-Cellull används el som är certifierad av Finlands Naturskyddsförbund, som uppfyller de internationella EKOenergia-kriterierna. All el som används av Termex-Eriste Oy är EKOenergia-certifierad. EKOenergia är en miljömärkning för elavtal. Det garanterar att elen kommer från förnybara energikällor som även uppfyller internationellt uppsatta hållbarhetskriterier.

 

Den uppblåsbara Termex-Cellull är en riktig ekoprodukt

Trä är ett förnybart naturmaterial som, när det växer, binder koldioxid från atmosfären till sin stam. Vid användning av träbaserade byggmaterial, som cellulosaull, minskar byggandets miljöpåverkan genom att minska mängden växthusgaser i atmosfären. Koldioxidavtrycket för massaull är mycket litet. Dess totala kolhalt i livscykelanalysen är till och med negativ, eftersom den lagrar mer än fem gånger mer koldioxid under byggnadens livscykel än vad som produceras vid tillverkningen.

Termex-Selluvilla binder mer kol än dess produktion producerar!

 

 

  RTS EPD ympäristöseloste RTS_150_21

 

Termex är av god byggkvalitet – undersökt

Domestic Termex-Cellull är en säker och undersökt produkt. Den har en CE-märkning och en miljödeklaration.

YouTube player

De unika fördelarna med Termex:

CE-merkki