vanliga frågor

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Cellull är en blåsande värmeisolering gjord av tidningspapper eller kartong genom fibrering, som har producerats i världen i över 100 år.

Isoleringen kan installeras genom torrblåsning eller sprutinstallation (Sidox™). Som torrblåsning kan produkten installeras antingen som friblåsning, då måste produktens sättningar <10% beaktas, eller som fallblåsning, då produktens densitet är tillräckligt hög för att ingen sättning sker. Sprutinstallationerna är icke-sag.

Den obestridliga fördelen med blåst cellulosaull är formfriheten, så den fyller profilen för att isoleras sömlöst – det finns inga fel i skevhet. Fiberstorleken på Termex-Cellull är 0–4 mm, så den penetrerar även de minsta springorna när den blåses och fyller utrymmet som ska isoleras helt. Som ett tillräckligt lufttätt material minskar det också naturlig konvektion, det vill säga luftrörelsen i isoleringen på grund av temperaturskillnader, vilket sparar värmeenergi.

Priset på blåst ull består av objektet som ska isoleras, mängden isolering, frakt och monteringssvårigheter, därför lägger vi alltid ett bud per objekt. Jämfört med plåtisolering är blåsinstallationen ofta billigare och enklare, eftersom priset alltid inkluderar arbetet. Begär ett erbjudande här.

Termex är en brandsäker värmeisolering av tre skäl:

1) Isoleringen smälter inte, utan brinner långsamt genom förkolning utan att förlora sin volym även vid höga temperaturer. Tändningstemperaturen är nära 300 grader, när kristallvattnet som finns i brandskyddsmedel aktiveras och binder eldenergi. Isoleringens förkolningshastighet i en brandsituation är 1–2 mm/minut.

2) Isoleringen har ett högt luftflödesmotstånd (jfr lufttäthet), varför brandgaser inte kan spridas okontrollerat i isoleringsutrymmet.

3) Vid förkolning bildar isoleringens brandskyddsmedel keramisk aska som bromsar lågan. Den europeiska brandklassen för Termex-Cellull är B-s2,d0 och det är möjligt att implementera även krävande REI 90-konstruktioner.

Termex-Cellull är en ofarlig artikel som kan återvinnas, omvandlas till energi eller återanvändas. När du installerar produkten, skydda dig mot damm med overall, P2 klass dammskydd och arbetshandskar. Normal arbetssäkerhet iakttas under installationsarbetet.

Termex är ett hygroskopiskt, andningsbart material som binder och släpper ut fukt med hjälp av träceller, alltid balanserande i förhållande till luftfuktigheten i den omgivande luften. Isoleringen fungerar fuktmässigt som trä och inomhusluftens luftfuktighet under normala förhållanden kondenserar inte på isoleringen, så länge konstruktionens lufttäthet har omhändertagits i enlighet med god byggsed.

Den andningsbara strukturen kan binda och släppa ut fukt utan att inomhusluftens fuktighet kondenserar vid daggpunkten. Den andningsbara strukturen är utförd med hygroskopiska material, exempel på naturfibrer och lättbetong. Vi rekommenderar Termex lufttäta produkter med en struktur som andas.

Termex-Cellull lämpar sig som huvudregel som tilläggsisolering ovanpå all värmeisolering, men fukt och brandteknisk funktionalitet hos objektet som ska isoleras måste säkerställas innan tilläggsisolering.