ympäristÖystÄvÄllisyys

Eristämällä paremmin kulutat vähemmän

Ympäristön tila on muuttunut hätkähdyttävästi viime vuosikymmeninä. Kulutamme energiaa päivä päivältä enemmän. Samalla kuormitamme luontoa. Energian säästö ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat välttämättömiä valintoja. Haluammehan jättää hyvinvoivan maapallon myös tuleville sukupolville. Tulevaisuuden rakentamismääräykset vaativat parempaa energia- ja ympäristötehokkuutta. Todennäköisesti myös energian hinta jatkuvasti kallistuu.

Parantamalla talojen lämmöneristävyyttä luomme ympäristöystävällisempää asumista ja saamme merkittäviä kustannussäästöjä asumiseen. Samalla vähennämme omalta osaltamme haitallisia CO2 -päästöjä ja hidastamme ilmastonmuutosta. Energiatehokkuus on investointi tulevaisuuteen.

Termex-Selluvilla – kierrätyspaperikuidusta lämmöneristeeksi

Termex-Selluvilla on ekologisesti lajitellusta keräyspaperista kuiduttamalla valmistettu lämmöneriste moderniin rakentamiseen. Kotimaisen kierrätyspaperin uusiokäyttö lämmöneristeeksi moninkertaistaa kierrätyksen ekologisen tehokkuuden. Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö eristemateriaalien valmistuksessa on ympäristötietoisessa maailmassa entistä tärkeämpää. Vaadi eristemateriaaliltasi hyvän lämmöneristävyyden lisäksi ekotehokkuutta. Termexin puhallusvilla on valmistettu mahdollisimman kevyellä ympäristörasituksella ja valmistuksessa on hyödynnetty ilmastoystävällistä sähköntuotantoa. 

Termex-Selluvilla valmistetaan mahdollisimman kevyellä ympäristörasituksella hyödyntäen päästötöntä sähköä

Termex-Selluvillan valmistamisessa käytetään vain hiilivapaata, vihreää sähköä. Vihreä sähkö on alkuperävarmennettua 100 % uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä (vesi-, tuuli- ja bioenergiaa). 

Puhallettava Termex-Selluvilla on todellinen ekoteko

Puu on uusiutuva luonnonmateriaali, joka kasvaessaan sitoo ilmakehästä hiilidioksidia runkoonsa. Käytettäessä puupohjaisia rakennusmateriaaleja, kuten selluvillaa, vähennetään rakentamisen ympäristörasitusta alentamalla kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Selluvillan hiilijalanjälki on erittäin pieni. Sen kokonaishiilisisältö elinkaaritarkastelussa on jopa negatiivinen, sillä se varastoi rakennuksen elinkaaren aikana hiilidioksidia yli viisi kertaa enemmän, kuin mitä sen valmistus tuottaa.

Termex-Selluvilla sitoo enemmän hiiltä kuin mitä sen valmistus tuottaa!

 

 

  RTS EPD ympäristöseloste RTS_150_21

 

Termex on hyvää rakentamisen laatua – tutkitusti

Kotimainen Termex-Selluvilla on turvallinen ja tutkittu tuote. Sillä on CE-merkki ja ympäristöseloste.

YouTube player

Termexin ainutlaatuiset hyödyt:

CE-merkki