Villa Pinta

Enmaterialträhuset Villa Pinta siktar på energiklass A

Villa Pinta är ett kolsnålt, på plats, äkta trähus, vars energieffektivitet garanteras genom att blåsa tätt installerad Termex-Cellull.

 

Kati Jensen, proffs på slående invändiga ytor, som blivit känd som en flipper av lägenheter, bygger sitt nya småhus för Nådendals bostadsmässa. Plats nummer 13, Villa Pinta, är särskilt energieffektiv, då dess beräknade E-nummer är 77. Endast 12612 kWh köpt energi beräknas per år för uppvärmning av lokaler och tappvatten, elutrustning och kyla. Villa Pinta siktar på energiklass A enligt 2018 års energicertifikatförordning.

För Kati Jensen är ekologi och energieffektivitet viktiga värden i sig. Eftersom energipriset stiger snabbt är enligt Kati Jensens mening det viktigaste inom byggandet just nu att fokusera på att öka energieffektiviteten.

Kati Jensen valde de mest energieffektiva fönstren, dörrarna och strukturella lösningarna för sitt hus. Huset och tappvattnet värms upp av en luft-vattenvärmepump och den årliga verkningsgraden för ventilationsvärmeåtervinning är 76 procent.

 

Andningsbar, säker konstruktion

Villa Pinta är ett autentiskt trähus byggt på plats. – Trästrukturen i ett material är fuktsäker. Den andningsbara strukturen utjämnar fukt och minskar fuktbelastningen på träet, säger Kati Jensen. – I takt med att klimatförändringarna fortskrider är det ännu viktigare.

Villa Pinnas träfiberstruktur i ett material är isolerad med maskinblåst Termex-Selluwool.

Den brand- och fuktsäkra Termex-Cellull, tillverkad av ekologiskt sorterat returpapper i Finland, har en hög specifik värmekapacitet, det vill säga en hög motståndskraft mot temperaturförändringar. Funktionen utjämnar plötsliga svängningar i rumstemperaturen i förhållande till utomhustemperaturen. Isoleringens utmärkta värmeisoleringsegenskaper baseras på värmeisoleringens sömlöshet, den porösa träfiberns andningsförmåga och den låga luftgenomsläppligheten.

Luftfuktigheten i inomhusluften påverkar kvaliteten på rumsluften. Den andningsbara strukturen jämnar ut luftfuktighetsfluktuationerna i inomhusluften och håller luftfuktigheten på en behaglig nivå.

Vid brand behåller Termex-Cellull sin volym utan att smälta även vid höga temperaturer och brinner sakta glödande. Den träramade Termex-Cellullväggen uppfyller de strikta REI 30- och REI 60-klasserna. Termex-Cellulls europeiska brandklass är B-s2,d0 (mycket låg påverkan på brand).

 

Helt tät isolering snabbt

Termex-Cellull installerades på Villa Pinnas strukturer genom att blåsa. -Isolerande fiber installerad genom blåsning fyller alla hål och luckor. Slutresultatet är sjunkfritt och sömlöst. Kati Jensen säger att det inte finns några köldbryggor kvar i konstruktionen och det bildas inte heller punktliknande värmeläckor senare.

Med plåtisolering är det mycket svårt att få samma täta struktur – speciellt så snabbt. Kati Jensen startade sitt bostadsmässprojekt långt tillbaka efter att ha ansökt om en tomt som strukits en gång, så det fanns inget utrymme för förseningar i bygget.

– Vi var tvungna att välja byggmetoder som skulle komma ikapp andra och hålla schemat. Utblåsning av Termex-Cellull startade när överenskommet och varade så länge som förutsetts.

Lufttätheten i Villa Pinnas strukturer har implementerats med en laminerad diffusionsöppen Termex Kraft lufttät kartong tillverkad av det inhemska företaget Eltete Oy. – Termex Kraft är gjord av trä, precis som byggnadens stomme och massaullen. Det enda materialet garanterar fuktteknisk funktionalitet, bra inomhusluft och en långvarig struktur, säger Eltete Oys försäljningschef Anton Österman.

 

Ekologisk isolering med koldioxidavtryck

– Termex är en pionjär inom ekologisk isolering. Termex-Cellull, tillverkad av träbaserad återvunnen fiber, har faktiskt ett koldioxidavtryck, betonar Markus Rautiainen, vd för Termex-Eriste Oy.

Koldioxidavtrycket för massaull är mycket litet. Dess totala kolbalans i livscykelanalysen är till och med negativ, eftersom den lagrar mer än tio gånger mer koldioxid under byggnadens livscykel än vad som produceras av dess tillverkning.

Vid tillverkningen av Termex-Cellull används vindkraft certifierad av Finlands Naturskyddsförbund och som uppfyller de internationella EKOenergia-kriterierna.