Termex produkter är nu CE-märkta – kontrollera följande produktegenskaper

CE-märkningsprocessen, som tog ungefär ett år, är äntligen klar. Måste vara nöjd med slutresultatet. Vår produktutveckling har gjort ett bra jobb och vi är glada att kunna presentera en modern, inhemsk, träfiberblåst ull från 1900-talet, vars prestanda är den vassaste toppen inom sitt område.

Som en väsentlig del av CE-märkningen finns en prestandadeklaration (Declaration of Performance, DoP), där tillverkaren deklarerar de väsentliga produktens egenskaper. Detta hänger ihop med en ganska brokig praxis i Finland. Det kan vara svårt för en konstruktör och/eller byggare att standardisera produkter, eftersom de deklarerade produktegenskaperna ofta är ofullständiga eller till och med felaktiga – i strid med byggproduktförordningen. Obligatoriska produktfunktioner kan lysa igenom sin fullständiga frånvaro, eller så är funktionerna otillräckligt tillkännagivna. Till exempel värmeledningsförmåga eller luftpermeabilitet.

Värmeledningsförmåga bör deklareras (λ D(23,50)) vid en temperatur på 23 grader i 50 % relativ luftfuktighet, inte som så kallad torr värmeledningsförmåga (λ10,torr,90/90). Det finns ofta brister här, så det är alltid värt att kontrollera den deklarerade värmeledningsförmågan om den inte tydligt nämns i prestandanivådeklarationen eller den tekniska produktbeskrivningen.

Luftpermeabilitet ska rapporteras som luftflödesmotstånd i förhållande till densitet (AFr). Massaullens lufttäthet förbättras när densiteten ökar. Av denna anledning presenterar vi i vår prestandanivådeklaration en luftflödeskurva, som gör det enkelt för konstruktören att beräkna effekten av naturlig konvektion på konstruktionens energieffektivitet, precis som beräkningsinstruktionen för värmeisolering RIL 225 kräver. Densiteten kan enkelt kontrolleras för varje installationsmetod genom att använda det lättaste siffran i densitetsintervallet.

Konstruktören är skyldig att göra en energieffektiviseringsplanering på struktur- och byggnadsnivå som uppfyller bestämmelserna och att fastställa de termotekniska designvärdena (λu) för materialen. Byggherren har en skyldighet att följa planen. Kunden har rätt att kräva att ovanstående skyldigheter har fullgjorts. Kontrollera därför vid beställning av blåst ull att produkten verkligen är lämplig för användningsändamålet, och att den uppfyller de produktkrav som ställs för den på destinationen. Säkerställ åtminstone produktens deklarerade värmeledningsförmåga (λ D), luftflödesmotstånd (AFr), krympning (%) och europeiska brandklass (A-F). Ta även reda på den blåsta skiktets hållfasthet i förhållande till värmeöverföringskoefficienten (U-värde) och produktens densitet (kg/m3), och kräv att dessa dokumenteras i arbetskortet och byggnadsregistret. Så slipper du obehagliga överraskningar genom åren.

Hitta all information du behöver för ditt framgångsrika projekt i Termex prestationsnivåavisering

Ladda ned meddelandet om prestandanivå.

Pasi Typpö

Författaren är utvecklings- och marknadschef för Termex-Eriste Oy