Effektiv kolhantering med Termex cellull för att minska bostadskostnaderna och utsläppen av växthusgaser

Termex-Eriste Oy tillverkar klimatvänlig blåsande värmeisolering Termex-Cellull av återvunnet returpapper. Termex-Cellull har beviljats ​​en RTS EPD miljörapport, enligt vilken dess produktion ger mycket små utsläpp av växthusgaser och förbrukar nästan inga icke-förnybara naturresurser. Som en träbaserad värmeisolering har Termex-Cellull även en kollagring, som är borta från atmosfären för att värma upp den under hela byggnadens livscykel. Detta koldioxidavtryck skiljer det från många andra värmeisolatorer när man tittar på klimateffektivitet.

̶ Termex-Cellull är en av de bästa blåsta isoleringarna när det gäller sin värmeisolering och lufttäthet, så vi kan prata om effektiv kolhantering under hela livscykeln, från råvaruanskaffning till demontering och återanvändning, säger vd Markus Rautiainen.

̶  Finlands koldioxidneutrala mål för 2035 är mycket ambitiöst och det befintliga byggnadsbeståndet spelar en viktig roll i det. I Finland finns det 1,1 miljoner småhus och 415 000 radlägenheter, varav värmeisoleringen av de övre våningarna i de flesta inte motsvarar det nuvarande konceptet med en energieffektiv byggnad. Det var först på 2010-talet som direktivet om byggnadsenergieffektivitet också styrde värmeisoleringen av övervåningen i tillräcklig riktning. I dag är minimum 400–500 mm blåst ull, förklarar Rautiainen.

̶  Hälften av vårt byggnadsbestånd är en så kallad öppen, ventilerad övervåning, som är lätt att tilläggsisolera med blåsull. Här finns en enorm energibesparingspotential som inte bara sparar på energi- och klimatkostnader utan även på dimensioneringen av elnätet. Oljevärmesystem renoveras snabbt för bergvärme, vilket är indirekt elvärme, det ökar belastningen på stamnätet vid hård frost. Genom att förbättra värmeisoleringen av övervåningen kommer värmepumparnas märkeffekt att minska, så belastningen på nätet blir lägre. Geotermiska investeringskostnader och utsläpp minskar också när behovet av toppeffekt minskar. Enligt våra beräkningar kan, beroende på objekt, kraftbehovet minskas med upp till 10 %, konstaterar Rautiainen och fortsätter ̶  När detta kombineras med vårt snabbt elektrifierande samhälle, som till exempel elbilar, bör de övre våningarna tilläggsisoleras så fort som möjligt. Som energirenovering är tilläggsisolering av övervåningen ofta den lågt hängande lättplockade frukten. Investeringskostnaderna är mycket överkomliga jämfört med besparingspotentialen och arbetet går snabbt. Ofta betalar tilläggsisoleringen av översta våningen med Termex-Cellull sig själv som en investering på mindre än 5 år, koldioxidåterbetalningsperioden, det vill säga den period då CO2-utsläppen under produktens livscykel har kompenserats av CO2-utsläppen av energibesparingar, är ofta mindre än ett år, sammanfattar Rautiainen.

̶  Termex-Eriste Oy har antagit klimatutmaningen från det befintliga byggbeståndet och utvecklat specialistkonceptet Vintit Kuntoon under sitt dotterbolag, som nu utför kostnadsfria översta våningsbesiktningar av småhus och bostadsrättsföreningar. Intresset är stort eftersom tilläggsvärmeisolering har positiva effekter inte bara på besparingar utan även på boendekomforten. Bra värmeisolering av övervåningen förhindrar överhettning av rummen i sommarvärmen, minskar drag och förhindrar buller orsakat av trafik och regn. Många förmåner med ett kontrakt, så du bör vara aktiv nu och beställa en kostnadsfri besiktning. Värm ditt hem, inte luftkonditionering, uppmuntrar Rautiainen.

Termex 5-punktsprogram för koldioxidhantering:

  1. Återvunnen produkt, inga träd huggs ner för tillverkning
  2. Låg energiintensitet, tillverkning kräver endast en liten mängd EkoEnergia
  3. Koldioxidavtryck, den träbaserade produkten har ett kollager
  4. Utmärkt värmeisolering med låg värmeledningsförmåga och högt luftflödesmotstånd
  5. Återanvändning, i slutet av sin livscykel kan produkten återvinnas effektivt