Termex tilläggsisolering sänker rumstemperaturen i värmen och sparar kylenergi

Ytterligare värmeisolering av bottenvåningen är ett av de enklaste och mest kostnadseffektiva sätten att förbättra energieffektiviteten i ett gammalt hus – både mot minusgrader och sommarvärme. Med tilläggsisoleringstjänsten Vintit Kuntoon från massaullstillverkaren Termex-Eriste Oy, kan du enkelt blåsa översulan över hela Finland.

– Det finns mer än en halv miljon gamla småhus i Finland, vars energieffektivitet skulle kunna förbättras avsevärt med tilläggsisolering av övervåningen, säger vd Markus Rautiainen på Termex-Eriste Oy.

På grund av skärpta energieffektivitetsregler krävs för närvarande ett ullskikt på ca 500 mm för översta våningen i nya småhus, varför tilläggsisolering av övervåningen i gamla småhus är också av intresse för marknaden, och efterfrågan har ökat kraftigt den senaste tiden. – Termex-Eriste Oy har reagerat på situationen genom att lansera servicekonceptet Vintit Kuntoon under sitt dotterbolag, vars utbildade experter på tilläggsisolering är bekanta med utmaningarna med tilläggsisolering på de övre våningarna i småhus. Ytterligare isoleringsexperter ger konsumentrådgivning i frågor som rör värmeisolering och du kan beställa en gratis övervåningsrapport från dem som visar om tilläggsisolering av övervåningen är möjlig och hur stor nytta det kan vara för varje hus.

– Tumregeln är att om huset har en ventilerad övervåning och sadeltak är tilläggsisolering möjlig. Att fatta ett beslut är dock lättare om det kan baseras på en professionells skriftliga bedömning, påpekar Rautiainen.

Pengarna som investeras i isolering kommer att återbetalas många gånger som energibesparingar under byggnadens livslängd. Tilläggsisolering är därför ett kostnadseffektivt sätt att spara energi och öka fastighetens värde. Ett bättre isolerat hus är också bekvämare att bo i, speciellt i sommarvärmen.

Tilläggsisoleringen motsvarar en tredjedel av luftvärmepumpens kyleffekt

– Traditionellt har man i Finland föredragit tilläggsisolering som en investering mot vinterfrost, men på 2000-talet har försäljningen av kylluftsvärmepumpar, som blivit vanligare, gjort tilläggsisolering ekonomiskt lönsam även en varm sommardag. Enligt en beräkningsexempel uppnås i ett 150 m2 stort hus byggt på 1980-talet en passiv kyleffekt på mer än 800 watt med ytterligare 200 mm isolering av övervåningen. Avläsningen motsvarar ungefär en tredjedel av kyleffekten hos en genomsnittlig luftvärmepump. En betydande besparing, påpekar Rautiainen. – Passiv kyla är billig att använda, eftersom investeringen varar under hela byggnadens livslängd utan tekniska underhållsåtgärder eller komponentbyten, tillägger Rautiainen.