God inomhusluft tack vare ekologiska material

Riikka Kerttula bor i ett småhus byggt med traditionella metoder. Husets bostadsyta är 117 kvadratmeter. På tomten finns också en förrådsbyggnad samt en gårdsbyggnad med växthus och utedass. Husets konstruktioner innehåller ingen plast, utan är byggda för att andas. Huset har självdragsventilation, endast badutrymmena har mekanisk ventilation. Huset var ett av utställningsobjekten på husutställningen i Valkeakoski.

– Dynamiska konstruktioner, dvs. konstruktioner som andas, var ett bärande tema i hela husprojektet. Som den mest lämpliga isoleringslösningen utöver mellanbjälklagets lergjutning och innerväggarnas lerputs valdes Termex-Cellull värmeisolering av returpapper, som har litet kolfotavtryck. Som pricken över i:et är Termex-Cellull tillverkad med EKOenergi-certifierad vindkraft. Väggarna försågs med totalt 250 mm cellull, och vindsbjälklaget 600 mm. Själva installationen sköttes mycket lätt och snabbt av Termex installatör. Isoleringen fick torka under fem dagar och därefter täcktes väggarna med luftspärrpapper.

Plast- och kemikaliefritt

– Under husutställningen sade många besökare att det är lätt att andas i det här huset. Bland dem fanns flera personer som varit utsatta för dålig inomhusluft och som var känsliga för orenheter i luften. Problem med inomhusluften innebär inte alltid mögel eller andra mikrober utan det kan också handla om exempelvis föreningar som frigörs från byggnadsmaterialen. Inomhusluften i nya hus kan vara av dålig kvalitet, om konstruktionerna innehåller plastföreningar och ytorna är belagda med laminat, MDF-skivor, plastbaserade färger osv.

– Många har frågat mig vad som är det bästa med mitt nya hus. Jag kan inte sätta fingret på någon enskild detalj, utan sammanfattar det så att det bästa är att huset motsvarar mina värderingar. Den bärande tanken i byggprojektet var att bygga ett så friskt hus som möjligt, med hjälp av traditionella metoder. Att konstruktionerna andas är en nyckelfaktor för friska hus. Genom att välja ekologiska och byggnadstekniskt hållbara material fick jag också en hälsosam inomhusluft, berättar Riikka Kerttula.

Du kan läsa mer om Riikkas husprojekt och ekologiska materialval på hennes blogg http://ekompi.fi/ (på finska).