Besparingar och ett bullerfritt hem – huset Verso uppfyllde byggarparets dröm

Laura och Pertti Kröger förverkligade sin dröm år 2015 och byggde ett småhus av modellen Verso i Kivistö, Vanda. 

I husmodellen Verso har koldioxidutsläppen under husets livscykel minimerats genom användning av träbaserade och återvunna byggnadsmaterial, såsom cellullsisolering. Huset har fukttekniskt välfungerande konstruktioner som andas och garanterar byggnaden en lång användningstid och invånarna en trivsam boendemiljö.

Ekoeffektivitet har uppnåtts genom materialval i linje med hållbar utveckling samt energisnåla lösningar. Man har satsat på trä- och återvinningsprodukter, med tanke på miljöbelastning och kostnadseffektivitet. Ett modernt passivhus är en trygg lösning som är klok också ur ekonomisk synvinkel.

Laura Kröger har under sina tre år i huset varit nöjd med husets stämning och funktionalitet.

”Vårt hem är en modern byggnad, där den mångsidiga hustekniken ser till att allting fungerar – den automatiska belysningen bland mycket annat. Vi försöker på alla sätt att undvika onödig förbrukning. Termex-Cellull är en naturlig del av detta moderna byggande. Vi har gjort stora besparingar, passivhusets elräkningar har rentav varit överraskande små”.

Uppvärmningsbehovet i ett passivhus är mindre än hälften så stort som i ett vanligt hus. Detta innebär avsevärda kostnads- och miljöbesparingar under byggnadens livscykel.

Den energieffektivitet som investerats i konstruktionerna håller utan betydande underhåll under byggnadens hela livscykel.

Lyckad isolering håller också ljudet ute 

Den goda ljudisoleringen är en annan viktig faktor för makarna Kröger. Deras bostad ligger i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats, alltså på ett s.k. flygbullerområde – men tack vare den lyckade isoleringen hörs inget buller alls.

”Vi ser flygplanen från fönstren, annars skulle vi inte ha en aning om att de landar och lyfter under alla tider på dygnet.”