När var du senast på en kryssning?

Visste du att toppen av byggnaden har många uppgifter? Vattenskyddet skyddar mot regn och snö. Underlacken leder vattnet som kommit genom vattenskyddet till utsidan av vingen och minskar imma inuti locket. Ofta går husets ventilationskanaler genom övervåningen, isolerade från ventilationsmaskinen till rummen. Kantsvar och vindavvisare förhindrar vindpåverkan på översulan. Värmeisolering minskar värmeförlusten på vintern och förhindrar värme från att komma in i interiören på sommaren. Luft- och ångspärren under värmeisoleringsskiktet förhindrar att fukten i den varma inomhusluften kondenserar på konstruktionerna under eldningssäsongen. Landgångarna möjliggör att regelbundna kontroller och eventuella underhållsprocedurer kan utföras på övervåningen. Skorstensbrandisolering skyddar träkonstruktioner från brandrisker.

Det finns många konstruktionsdelar förknippade med vinschen, vars skick kontrolleras mer sällan regelbundet. Nu är saken ändrad. Termex-Eriste Oy har grundat Vintit Kuntoon Oy, som fokuserar på tilläggsisolering, och producerar en gratis Vintit Kuntoon-tjänst för boende i småhus. Vintit kuntoon-servicens tillståndskontroll på översta våningen inkluderar skicket på underlaget och ångspärren, tillståndet för IV-kanalisolering, vindkontroll, mängden och kvaliteten på värmeisoleringen samt mängden och kvaliteten på skorstensbrandisoleringen. Vid behov tar Termex-Eristyspalvelu hand om bristerna och uppdaterar värmeisoleringen för att möta gällande krav. En välisolerad, tidsenlig övervåning ökar byggnadens värde, ökar boendekomforten och minskar energiförbrukningen och CO2-utsläppen.

Låt oss ta en resa åt dig!

Läs mer: vintitkuntoon.fi

Pasi Typpö

Författaren är utvecklings- och marknadschef för Termex-Eriste Oy