36

Ett år av inhemsk Termex-Cellull

175000

Tonvis med returpapper används

100000

Isoleringsplats sedan 1988

63

Net Promoter Score (NPS)

Från Termex-Cellull

Domestic Termex-Cellull är en brand- och fuktsäker blåst ull för modern konstruktion gjord av ekologiskt sorterat återvunnet papper. Som ett material som andas jämnar det ut fuktsvängningar i strukturer, vilket möjliggör en plastfri, dragfri byggnad med utmärkt inomhusluft och boendekomfort.

Mer info Blog

”Oavsett om du bygger nytt eller renoverar ett gammalt!”

Från Termex-Eristyspalvelu får du alltid en för ändamålet lämplig isoleringslösning.

Termex – Massaull är utmärkt för ny- och renoveringsprojekt. Massaull installerad genom blåsning används för att isolera de övre, mellersta och nedre våningarna samt ytter- och skiljeväggar i byggnader.

Leveranssäkerhet, vår långa erfarenhet och vårt utbildade, professionella nätverk är en garanti för framgångsrik isolering. Begär en offert idag!

Isolering av vindsbjälklag Isolering av väggar Isolering av botten- och mellanbjälklag Luftsparrsprodukter