Termex-tuotteilla on nyt CE-merkintä – tarkista seuraavat tuoteominaisuudet

Noin vuoden kestänyt CE-merkintäprosessi on vihdoin maalissa. Täytyy olla tyytyväinen lopputulokseen. Tuotekehityksemme on tehnyt hyvää työtä ja meillä on ilo esitellä 20-luvun moderni, kotimainen, puukuidusta valmistettu puhallusvilla, jonka suorituskyky on alansa terävintä huippua.

CE-merkintään olennaisena osana liittyy suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP), jossa valmistaja ilmoittaa olennaiset tuoteominaisuudet. Tähän liittyy Suomessa melko kirjava käytäntö. Suunnittelijan ja/tai rakentajan voi olla vaikea yhteismitallistaa tuotteita, koska ilmoitetut tuoteominaisuudet ovat usein puutteellisia tai jopa virheellisiä – ristiriidassa rakennustuoteasetuksen kanssa. Pakolliset tuoteominaisuudet voivat loistaa kokonaan poissaolollaan tai ominaisuuksia ilmoitetaan vajavaisesti. Esimerkkinä lämmönjohtavuus tai ilmanläpäisevyys.

Lämmönjohtavuus tulee ilmoittaa (λ D(23,50)) 23 asteen lämpötilassa 50 % suhteellisessa kosteudessa, ei niin sanottuna kuivana lämmönjohtavuutena (λ10,dry,90/90). Tässä on usein puutteita, joten on aina syytä tarkistaa ilmoitettu lämmönjohtavuus, jos sitä ei ole selvästi suoritustasoilmoituksessa tai teknisessä tuoteselosteessa mainittu.

Ilmanläpäisevyys tulee ilmoittaa ilmavirranvastuksena suhteessa tiheyteen (AFr). Selluvillan ilmatiiveys paranee tiheyden noustessa. Tästä syystä esittelemme suoritustasoilmoituksessamme ilmavirranvastuskäyrän, jonka avulla suunnittelijan on helppo laskea luonnollisen konvektion vaikutus rakenteen energiatehokkuuteen, aivan kuten lämmöneristeiden laskentaohje RIL 225 velvoittaa. Tiheyden voi tarkistaa helposti asennustapakohtaisesti käyttämällä tiheyden vaihteluvälin kevyintä lukua.

Suunnittelijalla on velvollisuus tehdä pykälät täyttävä rakenne- ja rakennustason energiatehokkuussuunnittelu ja määrittää materiaalien lämpötekniset suunnitteluarvot (λu). Rakentajalla on velvollisuus noudattaa suunnitelmaa. Asiakkaalla on oikeus vaatia, että edellä mainitut velvollisuudet on täytetty. Tarkista siis puhallusvillatilausta tehdessäsi, että tuote todella soveltuu käyttötarkoitukseen, ja että se täyttää sille kohteessa asetetut tuotevaatimukset. Varmista ainakin tuotteen ilmoitettu lämmönjohtavuus (λ D), ilmavirranvastus (AFr), painuma (%) ja Europaloluokka (A-F). Selvitä myös puhallettava kerrosvahvuus suhteessa lämmönläpäisykertoimeen (U-arvo) sekä tuotteen tiheys (kg/m3), ja vaadi näiden dokumentointia työkorttiin ja talokirjaan. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä vuosien saatossa.

Termexin suoritustasoilmoituksesta löydä kaikki ne tiedot, joita onnistuneessa hankkeessasi tarvitset

Lataa suoritustasoilmoitus tästä

Pasi Typpö

Kirjoittaja on Termex-Eriste Oy:n kehitys- ja markkinointijohtaja