Termex Swedish

Konstruktioner som fungerar väl både fukt- och värmetekniskt

Termex Swedish

Produkter

Termex Zero – en konstruktionslösning för nybyggen

En vältestad energisparande och säker konstruktion

Termex Zero-konstruktionerna är vältestade energisparande och säkra konstruktionslösningar i vilka trä spelar huvudrollen. Ter- mex-Cellulosaull är ett träbaserat material som andas och därför möjliggör fukt- och värmetekniskt välfungerande konstruktioner. Termex jämnar ut fukt- och temperaturväxlingar i konstruktionen och minskar fuktbelastningen på virket. Termex Zero-konstruktioner- na har mycket låg värmeledningsförmåga, vilket gör dem ytterst energieffektiva.

Termex Zero garanterar byggande av hög kvalitet

Termex Zero-konstruktionen, som används i väggar och vindsbjälklag, motsvarar kraven på energieffektivitet för nollenergihus (Finland: U-värdet för väggar 0,12 och för vindsbjälklag 0,07 enligt 33 § i miljöministeriets förordning om nya byggnaders energipres- tanda 1010/2017). Termex Zero-konstruktionen bygger på såväl I-balk- som fackverkskonstruktioner. Väggen har inga köldbryggor. Termex-Cellulosaull används i konstruktioner och är en fuktutjämnande träbaserad cellulosalösull som ger byggnadsfysikaliskt välfun- gerande konstruktioner.

Konstruktionslösningen Termex Zero

  • Ingen risk för fuktproblem (lufttäta konstruktioner som andas).
  • Bättre energiprestanda (passivhus).
  • Bättre kvalitet på inomhusluften (kontrollerad ventilation).
  • Bättre boendekomfort (dragfritt, tyst och med jämn temperatur).

Gå till nedladdningsbart material om Termex Zero


Väggkonstruktionen i ett Termex Zero-passivhus är fukttekniskt säker.