Termex Swedish

Hälsosam, säker och hållbar

Termex Swedish

Produkter

Termex-Green – för ett ännu grönare byggande

Ekologisk värmeisolering

Den nya kemiska sammansättningen Green är resultatet av noggrann produktutveckling – en blandning av aluminiumhydroxid och natrium- bensoat. Sammansättningen ger ett effektivt skydd mot skador orsakade av brand eller mikrober samt mot korrosion. I ett normalt inom- husklimat är sammansättningen ogiftig och avdunstar inte. I en brandsituation frigörs kristallvattnet ur den kemiska sammansättningen, vilket binder brandenergi och sålunda skyddar byggnadskonstruktionen.

Aluminiumhydroxid är en av de mest använda brandhämmarna på marknaden. Därtill är det en produkt som stödjer cirkulär ekonomi, för den erhålls som biprodukt vid utvinning av aluminium ur berggrunden. Användningsområdet omfattar allt ifrån livsmedelsindustrin till byggbran- schen. Natriumbensoat åter är ett bekant konserveringsmedel för syltkokaren (ett innehållsämne i bl.a. Atamon). Det förekommer även i naturen, till exempel i lingon, där det skyddar bären och bladen från angrepp av skadeinsekter och skadliga mikrober.

Termex Green kan i slutet av sin livscykel enkelt återvinnas.

Termex Green är till sin prestanda ett högklassigt isoleringsmaterial och det kan likt traditionell cellulosalösull installeras i vinds-, mellan- och bottenbjälklag samt väggkonstruktioner genom insprutning. Resultatet är en skarvfri, effektiv värmeisolering.

Termex Green – hållbart byggande 

  • God värmeisolering minskar energikonsumtionen när du vill hålla kölden borta.
  • Främjar passiv nedkylning i sommarvärmen och sparar på så sätt nedkylningsenergi.
  • Enkel installation genom inblåsning. Installationsarbetet tar i allmänhet bara ett par timmar, beroende på hur stor yta som ska isoleras. – Bra värmeisolering minskar dragkänslan.
  • Ett material som andas, som jämnar ut fukten i byggnadskonstruktionen och som ger bättre inomhusluft.
  • En äkta återvinningsprodukt som tillverkas i Finland med EKOenergi.
  • En koldioxidreservoar med stort ekologiskt handavtryck.
  • Cellulosalösullen kan återvinnas eller återanvändas när byggnaden nått slutet på sin livscykel.

Se prestandadeklarationen här


Brand- och mikrobskyddet hos Termex Green-cellulosalösull är effektivt och säkert. Vissa ämnen återfinns även i natu- ren, i lingon.