Termex Swedish

Termex Sidox® behåller sin form

Termex Swedish

Produkter

Termex Sidox® – den nya standarden för isolering

Den nya generationens blåsbara värmeisolering

Termex Sidox® är en modern metod för inblåsning av Termex-Cellulosaull som ger ett skarvfritt resultat och garanterar att lösullen hålls på plats. Metoden används i vindsbjälklag i nybyggen och vid tilläggsisolering och den lämpar sig också för ljud- och värmeisole- ring av väggar. Sidox® förenar de bästa egenskaperna hos skivisolering och blåsbar isolering: måttbeständigheten hos skivisolering kompletteras av en praktisk och kostnadseffektiv inblåsningsteknik som ger ett skarvfritt resultat.

Stabil

Sidox® håller isoleringen på plats i byggnadskonstruktionen. Vinden kan inte förskjuta isoleringen och isoleringen bibehåller sin form. Denna nya, avancerade installationsmetod, genom vilken fibrerna binds till varandra och till den omgivande byggnadskonstruktionen, ger klara fördelar. När fibrerna binds till varandra vid installationen bildas en homogen och lätt isoleringsmassa.

Tack vare Sidox® undviks de för skivisolering typiska skarvläckorna i vindsbjälklaget. Sidox® garanterar varaktig, skarvfri och tät värmeisolering. Sidox® är den nya kvalitetsstandarden för isolering. Installationstekniken Sidox® kan också användas för isolering av ytter- och mellanväggar – ett utmärkt sätt att tilläggsisolera exempelvis en timmervägg, eftersom isoleringsfibrerna fäster vid varandra och vid konstruktionerna och på det sättet fyller ut alla hålrum och springor utan att lämna skarvar.

Termex Sidox® – varm på vintern, sval på sommaren

  • God värmeisolering minskar energikonsumtionen när du vill hålla kölden borta.
  • Främjar passiv nedkylning i sommarvärmen, och sparar på så sätt nedkylningsenergi.
  • Enkel installation genom inblåsning.
  • Bra värmeisolering minskar dragkänslan.
  • Ett material som andas, som jämnar ut fukten i byggnadskonstruktionerna och som ger bättre inomhusluft.
  • En äkta återvinningsprodukt som tillverkas i Finland med EKOenergi.
  • En koldioxidreservoar med stort ekologiskt handavtryck.
  • Cellulosalösullen kan återvinnas eller återanvändas när byggnaden nått slutet på sin livscykel.
  • Tack vare det bindemedel som används vid installationen fäster fibrerna vid varandra och bildar ett homogent isoleringsskikt som bibehåller sin form.

Gå till nedladdningsbart material om Termex Sidox®.

M1 CE EKO