Termex Swedish
Termex Swedish

Produkter

Cellulosalösull – en lösning för modern isolering av väggar

Termex Sidox® revolutionerar isoleringstekniken för väggar

Termex-Cellulosaull som installeras med Sidox®-teknik sprutas in i den öppna regelstommen tillsammans med ett bindemedel. Isole- ringsfibrerna bildar ett opackat, skarvfritt och effektivt värmeisoleringsskikt. Efter installationen är isoleringsmaterialets densitet över 35 kg/m3. Isoleringsmaterialets massa förbättrar ljudisoleringen och ökar värmekapaciteten hos väggen, det vill säga konstruktionens förmåga att motstå temperaturförändringar. Rumstemperaturen hålls på en behaglig nivå.

Ett skarvfritt sätt att isolera väggar

Sprutinstallation är ett perfekt sätt att tilläggsisolera ytter- och innerväggar. Termex binder till den omgivande konstruktionen och fyller ut även de minsta springorna och håligheterna. Därigenom bildas en skarvfri isoleringsmassa som effektivt isolerar mot värmeöver- föring såväl på vintern som på sommaren. Slutresultatet är en skarvfri konstruktion som andas väl. Glöm gammaldags skivisolering
– installationen av Termex-Cellulosaull kan skötas snabbt, inga regelstommar behöver mätas och inget isoleringsmaterial behöver skäras eller anpassas till väggkonstruktionerna. Beställ installation av blåsull till din byggnad!

Termex isoleringslösning för väggar

  • möjliggör skarvfri väggisolering som inte sätter sig
  • är en isolering som lätt och snabbt kan installeras genom insprutning
  • vid isoleringsarbetet uppkommer inget spill, likt det som uppkommer t.ex. vid tillskärning av skivull

Klicka här för Termex nedladdbara material.