Termex Swedish

Målet en homogen konstruktion

Termex Swedish

Produkter

Termex-Cellulosaull för isolering av bottenbjälklag

De äkta trähusens isolering

Äkta trähus har träfiberbaserade isoleringslösningar, en unik och komfortabel boendemiljö med naturliga byggnadsmaterial. Som träfiberbaserat isoleringsmaterial möjliggör Termex-Cellulosaull en fukt- och värmetekniskt sett välfungerande konstruktion. Värmeis- oleringen Termex-Cellulosaull blåses med hjälp av lufttryck enkelt och bekvämt in i den öppna regelkonstruktionen genom en slang. Isoleringsmaterialets fibrer bildar ett skarvfritt och effektivt värmeisolerande skikt som fyller ut hela det utrymme som ska isoleras.

En skarvfri metod för isolering av botten- och mellanbjälklag

I bottenbjälklaget blåses så mycket isoleringsmaterial in att det motsvarar ca 20 % mer än utrymmet i regelstommen. Därefter packas isoleringsmaterialet
tills det ligger jämnt med regelstommens yta. Isoleringsmaterialets densitet blir över 42 kg/m3, varvid man får ett isoleringsskikt som inte sätter sig och som håller över tiden. I mellanbjälklaget räcker det ofta att fylla till en nivå som ligger 100 mm under maximalnivån.

I samband med grundliga renoveringar bör allt gammalt sågspån och all gammal jordisolering avlägsnas. Konstruktionerna bör grans- kas och skadat material bör bytas ut. Efter inblåsningen av Termex kompletteras isoleringen med Termex-luftspärrspapp som andas och ett nytt golvmaterial läggs på. På detta sätt erhålls en hållbar och dragfri golvkonstruktion som utstrålar äkta trähusanda. Glöm gammalmodiga skivisoleringsmaterial – beställ installation av blåsull för att isolera dina väggar!

Termex isoleringslösning för botten- och mellanbjälklag

  • möjliggör skarvfri väggisolering som inte sätter sig
  • är en isolering som lätt och snabbt kan installeras genom insprutning
  • vid isoleringsarbetet uppkommer inget spill, likt det som uppkommer t.ex. vid tillskärning av skivull

Klicka här för Termex nedladdbara material.