Termex Swedish

Påtaglig värme

Termex Swedish

Produkter

Termex-Cellulosaull– hållbar energiprestanda

Blåsbar värmeisolering för modernt byggande

Termex-Cellulosaull är ett brand- och fuktsäkert blåsbart värmeisoleringsmaterial som framställs ekologiskt genom defibrering av returpapper och som passar för modernt byggande. Termex-Cellulosaullens styrka ligger i att den möjliggör skarvfri isolering och att de porösa träfibrerna andas, det vill säga materialet har god fuktutjämningsförmåga och låg luftpermeabilitet. Dess höga specifika värmekapacitet jämnar ut tem- peraturvariationer och främjar naturlig boendekomfort med äkta trähuskänsla.

Ett varmt och inbjudande hem som sparar energi och skonar naturen

Termex-Cellulosaull tillverkas med minsta möjliga miljöbelastning och med EKOenergi-märkt el. Finska Termex-Celllosaull är en säker och väldokumenterad produkt. Den uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggprodukter (finländsk klassificering), är CE-märkt och har en miljövarudeklaration. Termex-Cellulosaullen hör till blåsullarnas elit vad beträffar värmeisoleringsförmågan. Värmekonduktiviteten är endast 0,038 W/mk (dec 23,50).

Termex-Cellulosaull – varm på vintern, sval på sommaren

 

 • God värmeisoleringsförmåga minskar energikonsumtionen under den period när byggnaden värms upp.
 • Främjar passiv nedkylning i sommarvärmen, och sparar på så sätt nedkylningsenergi.
 • Praktisk installation genom inblåsning. Installationsarbetet tar i allmänhet bara ett par timmar, beroende på hur stor yta som ska isoleras.
 • Bra värmeisolering minskar dragkänslan.
 • Ett material som andas, som jämnar ut fukten i byggnadskonstruktionerna och som ger bättre inomhusluft.
 • En äkta återvinningsprodukt tillverkad i Finland med EKOenergi.
 • En kolreservoar med stort ekologiskt handavtryck.
 • När byggnaden nått slutet på sin livscykel kan cellulosalösullen återvinnas, återanvändas eller utnyttjas för energiproduktion.

Se prestandadeklarationen här

M1 CE EKO


Cellulosalösull– en lösning för modern isolering av väggar

Termex Sidox® revolutionerar isoleringstekniken för väggar

Termex-Cellulosaull som installeras med Sidox®-teknik sprutas in i den öppna regelstommen tillsammans med ett bindemedel. Isole- ringsfibrerna bildar ett opackat, skarvfritt och effektivt värmeisoleringsskikt. Efter installationen är isoleringsmaterialets densitet över 35 kg/m3. Isoleringsmaterialets massa förbättrar ljudisoleringen och ökar värmekapaciteten hos väggen, det vill säga konstruktionens förmåga att motstå temperaturförändringar. Rumstemperaturen hålls på en behaglig nivå.

Ett skarvfritt sätt att isolera väggar

Sprutinstallation är ett perfekt sätt att tilläggsisolera ytter- och innerväggar. Termex binder till den omgivande konstruktionen och fyller ut även de minsta springorna och håligheterna. Därigenom bildas en skarvfri isoleringsmassa som effektivt isolerar mot värmeöver- föring såväl på vintern som på sommaren. Slutresultatet är en skarvfri konstruktion som andas väl. Glöm gammaldags skivisolering
– installationen av Termex-Cellulosaull kan skötas snabbt, inga regelstommar behöver mätas och inget isoleringsmaterial behöver skäras eller anpassas till väggkonstruktionerna. Beställ installation av blåsull till din byggnad!

Termex isoleringslösning för väggar

 • möjliggör skarvfri väggisolering som inte sätter sig
 • är en isolering som lätt och snabbt kan installeras genom insprutning
 • vid isoleringsarbetet uppkommer inget spill, likt det som uppkommer t.ex. vid tillskärning av skivull

Klicka här för Termex nedladdbara material.


Sprutinstallation är ett perfekt sätt att tilläggsisolera ytter- och innerväggar.

Termex-Cellulosaull för isolering av bottenbjälklag

De äkta trähusens isolering

Äkta trähus har träfiberbaserade isoleringslösningar, en unik och komfortabel boendemiljö med naturliga byggnadsmaterial. Som träfiberbaserat isoleringsmaterial möjliggör Termex-Cellulosaull en fukt- och värmetekniskt sett välfungerande konstruktion. Värmeis- oleringen Termex-Cellulosaull blåses med hjälp av lufttryck enkelt och bekvämt in i den öppna regelkonstruktionen genom en slang. Isoleringsmaterialets fibrer bildar ett skarvfritt och effektivt värmeisolerande skikt som fyller ut hela det utrymme som ska isoleras.

En skarvfri metod för isolering av botten- och mellanbjälklag

I bottenbjälklaget blåses så mycket isoleringsmaterial in att det motsvarar ca 20 % mer än utrymmet i regelstommen. Därefter packas isoleringsmaterialet
tills det ligger jämnt med regelstommens yta. Isoleringsmaterialets densitet blir över 42 kg/m3, varvid man får ett isoleringsskikt som inte sätter sig och som håller över tiden. I mellanbjälklaget räcker det ofta att fylla till en nivå som ligger 100 mm under maximalnivån.

I samband med grundliga renoveringar bör allt gammalt sågspån och all gammal jordisolering avlägsnas. Konstruktionerna bör grans- kas och skadat material bör bytas ut. Efter inblåsningen av Termex kompletteras isoleringen med Termex-luftspärrspapp som andas och ett nytt golvmaterial läggs på. På detta sätt erhålls en hållbar och dragfri golvkonstruktion som utstrålar äkta trähusanda. Glöm gammalmodiga skivisoleringsmaterial – beställ installation av blåsull för att isolera dina väggar!

Termex isoleringslösning för botten- och mellanbjälklag

 • möjliggör skarvfri väggisolering som inte sätter sig
 • är en isolering som lätt och snabbt kan installeras genom insprutning
 • vid isoleringsarbetet uppkommer inget spill, likt det som uppkommer t.ex. vid tillskärning av skivull

Klicka här för Termex nedladdbara material.


Blåsinstallation är en snabb och enkel metod för isolering av en byggnads botten- och mellanbjälklag.

Termex-luftspärrspapp– Kraft och Retro

Motverkar uppkomsten av okontrollerbara luftströmmar i byggnadskonstruktioner

När det gäller funktionaliteten hos konstruktioner som ska vara säkra är det viktigt att förhindra uppkomsten av okontrollerbara luftströmmar. Termex-luftspärrspapp installeras i konstruktionen på insidan av värmeisoleringen. Pappen fästs vid konstruktionen med nitar och stöds vid behov med reglar. Fogarna ska överlappa varandra och överlappningsställena tejpas med Termex-luftspärrstejp. Fogställena förstärks vid behov med reglar. Genomföringar hålls täta genom att använda vederbörliga genomföringsstycken.

Termex-Kraft – en luftspärr för modernt byggande

Termex-Kraft är en hållbar luftspärrsprodukt i flera skikt som har förstärkts med nät, framtagen för att motverka oönskat luftflöde genom byggnadskonstruktioner. Produkten släpper igenom vattenånga utan att det bildas ett alltför tätt, kondensfrämjande gränsskikt i konstruktionen, det vill säga produkten låter konstruktionen andas.

Termex-Retro – en luftspärr för traditionellt byggande

Termex-Retro är en icke-laminerad luftspärrsprodukt som består av ett enda skikt och som tagits fram för att motverka oönskat luftflöde genom byggnadskonstruktioner. Produkten släpper igenom vattenånga utan att det bildas ett alltför tätt, kondensfrämjande gränsskikt i konstruktionen, det vill säga produkten låter konstruktionen andas.

Termex-luftspärrspapp

 • Tillverkas i Finland
 • Har CE- och M1-märkning (Termex-Kraft) (M1 = finländsk klassificering)
 • En rulle ger 60 m2 luftspärrspapp.

Gå till nedladdningsbart material om Termex-luftspärrspapp.


Luftspärrspappen Termex-Kraft och Termex-Retro tillverkas i Finland.

Termex Sidox®– den nya standarden för isolering

Den nya generationens blåsbara värmeisolering

Termex Sidox® är en modern metod för inblåsning av Termex-Cellulosaull som ger ett skarvfritt resultat och garanterar att lösullen hålls på plats. Metoden används i vindsbjälklag i nybyggen och vid tilläggsisolering och den lämpar sig också för ljud- och värmeisole- ring av väggar. Sidox® förenar de bästa egenskaperna hos skivisolering och blåsbar isolering: måttbeständigheten hos skivisolering kompletteras av en praktisk och kostnadseffektiv inblåsningsteknik som ger ett skarvfritt resultat.

Stabil

Sidox® håller isoleringen på plats i byggnadskonstruktionen. Vinden kan inte förskjuta isoleringen och isoleringen bibehåller sin form. Denna nya, avancerade installationsmetod, genom vilken fibrerna binds till varandra och till den omgivande byggnadskonstruktionen, ger klara fördelar. När fibrerna binds till varandra vid installationen bildas en homogen och lätt isoleringsmassa.

Tack vare Sidox® undviks de för skivisolering typiska skarvläckorna i vindsbjälklaget. Sidox® garanterar varaktig, skarvfri och tät värmeisolering. Sidox® är den nya kvalitetsstandarden för isolering. Installationstekniken Sidox® kan också användas för isolering av ytter- och mellanväggar – ett utmärkt sätt att tilläggsisolera exempelvis en timmervägg, eftersom isoleringsfibrerna fäster vid varandra och vid konstruktionerna och på det sättet fyller ut alla hålrum och springor utan att lämna skarvar.

Termex Sidox® – varm på vintern, sval på sommaren

 • God värmeisolering minskar energikonsumtionen när du vill hålla kölden borta.
 • Främjar passiv nedkylning i sommarvärmen, och sparar på så sätt nedkylningsenergi.
 • Enkel installation genom inblåsning.
 • Bra värmeisolering minskar dragkänslan.
 • Ett material som andas, som jämnar ut fukten i byggnadskonstruktionerna och som ger bättre inomhusluft.
 • En äkta återvinningsprodukt som tillverkas i Finland med EKOenergi.
 • En koldioxidreservoar med stort ekologiskt handavtryck.
 • Cellulosalösullen kan återvinnas eller återanvändas när byggnaden nått slutet på sin livscykel.
 • Tack vare det bindemedel som används vid installationen fäster fibrerna vid varandra och bildar ett homogent isoleringsskikt som bibehåller sin form.

Gå till nedladdningsbart material om Termex Sidox®.

M1 CE EKO


Bindemedlet Sidox® tillsätts cellulosalösullen i inblåsningss- kedet.

Termex-Green– för ett ännu grönare byggande

Ekologisk värmeisolering

Den nya kemiska sammansättningen Green är resultatet av noggrann produktutveckling – en blandning av aluminiumhydroxid och natrium- bensoat. Sammansättningen ger ett effektivt skydd mot skador orsakade av brand eller mikrober samt mot korrosion. I ett normalt inom- husklimat är sammansättningen ogiftig och avdunstar inte. I en brandsituation frigörs kristallvattnet ur den kemiska sammansättningen, vilket binder brandenergi och sålunda skyddar byggnadskonstruktionen.

Aluminiumhydroxid är en av de mest använda brandhämmarna på marknaden. Därtill är det en produkt som stödjer cirkulär ekonomi, för den erhålls som biprodukt vid utvinning av aluminium ur berggrunden. Användningsområdet omfattar allt ifrån livsmedelsindustrin till byggbran- schen. Natriumbensoat åter är ett bekant konserveringsmedel för syltkokaren (ett innehållsämne i bl.a. Atamon). Det förekommer även i naturen, till exempel i lingon, där det skyddar bären och bladen från angrepp av skadeinsekter och skadliga mikrober.

Termex Green kan i slutet av sin livscykel enkelt återvinnas.

Termex Green är till sin prestanda ett högklassigt isoleringsmaterial och det kan likt traditionell cellulosalösull installeras i vinds-, mellan- och bottenbjälklag samt väggkonstruktioner genom insprutning. Resultatet är en skarvfri, effektiv värmeisolering.

Termex Green – hållbart byggande 

 • God värmeisolering minskar energikonsumtionen när du vill hålla kölden borta.
 • Främjar passiv nedkylning i sommarvärmen och sparar på så sätt nedkylningsenergi.
 • Enkel installation genom inblåsning. Installationsarbetet tar i allmänhet bara ett par timmar, beroende på hur stor yta som ska isoleras. – Bra värmeisolering minskar dragkänslan.
 • Ett material som andas, som jämnar ut fukten i byggnadskonstruktionen och som ger bättre inomhusluft.
 • En äkta återvinningsprodukt som tillverkas i Finland med EKOenergi.
 • En koldioxidreservoar med stort ekologiskt handavtryck.
 • Cellulosalösullen kan återvinnas eller återanvändas när byggnaden nått slutet på sin livscykel.

Se prestandadeklarationen här


Brand- och mikrobskyddet hos Termex Green-cellulosalösull är effektivt och säkert. Vissa ämnen återfinns även i natu- ren, i lingon.

Termex Zero– en konstruktionslösning för nybyggen

En vältestad energisparande och säker konstruktion

Termex Zero-konstruktionerna är vältestade energisparande och säkra konstruktionslösningar i vilka trä spelar huvudrollen. Ter- mex-Cellulosaull är ett träbaserat material som andas och därför möjliggör fukt- och värmetekniskt välfungerande konstruktioner. Termex jämnar ut fukt- och temperaturväxlingar i konstruktionen och minskar fuktbelastningen på virket. Termex Zero-konstruktioner- na har mycket låg värmeledningsförmåga, vilket gör dem ytterst energieffektiva.

Termex Zero garanterar byggande av hög kvalitet

Termex Zero-konstruktionen, som används i väggar och vindsbjälklag, motsvarar kraven på energieffektivitet för nollenergihus (Finland: U-värdet för väggar 0,12 och för vindsbjälklag 0,07 enligt 33 § i miljöministeriets förordning om nya byggnaders energipres- tanda 1010/2017). Termex Zero-konstruktionen bygger på såväl I-balk- som fackverkskonstruktioner. Väggen har inga köldbryggor. Termex-Cellulosaull används i konstruktioner och är en fuktutjämnande träbaserad cellulosalösull som ger byggnadsfysikaliskt välfun- gerande konstruktioner.

Konstruktionslösningen Termex Zero

 • Ingen risk för fuktproblem (lufttäta konstruktioner som andas).
 • Bättre energiprestanda (passivhus).
 • Bättre kvalitet på inomhusluften (kontrollerad ventilation).
 • Bättre boendekomfort (dragfritt, tyst och med jämn temperatur).

Gå till nedladdningsbart material om Termex Zero


Väggkonstruktionen i ett Termex Zero-passivhus är fukttekniskt säker.