Termex Swedish

Termex-Cellull är värmeisolering för genuina trähus

Termex Swedish

nybyggen

nybyggen

Termex-Cellull är ett tryggt val för dig som bygger nytt

Cellull, dvs. träfiberisolering, är Finlands populäraste värmeisolering i vindsbjälklag. Cellull andas, har god värmeisoleringsförmåga och är enkelt att installera och är därför byggfolkets långvariga favorit. Cellull är ett alternativ som håller länge och som har långa traditioner i Finland. Brand- och fuktsäkra Termex-cellull är ett tryggt val av värmeisolering vid modernt byggande.

Ett Termex-isolerat hus andas och är naturligt och trivsamt

Träbaserade material är ett naturligt alternativ när finländare bygger sina hus. Termex-Cellull bildar tillsammans med trästommen ett enhetligt värmeisolerande hölje som låter konstruktionerna andas och som håller värmen inne eller stänger den ute – beroende på årstid. En jämn rumstemperatur utan drag och med trygg inomhusluft garanterar utmärkt boendekomfort.

Dynamiska konstruktioner med Termex-Cellull

Med dynamiska konstruktioner avses konstruktioner med material som andas och jämnar ut fuktförhållandena mellan inom- och utomhusklimatet. Finländarna känner till dynamiska konstruktioner från timmerhus och spånisolerade hus. En konstruktion som bygger på naturfiber, såsom cellull, innehåller inga konstruktionsskikt som förhindrar torkning. Detta bidrar till långlivade och sunda konstruktioner – med århundraden av erfarenhet. Under normala förhållanden sker ingen kondensering av fukt till vatten på cellullskonstruktioner – fukten kondenseras inte vid daggpunkten, eftersom träfibrerna kan överföra fukten på molekylnivå i torkriktningen. En dynamisk konstruktion släpper igenom vattenånga men även andra gaser såsom koldioxid. Konstruktionen kan göras lufttät med hjälp av luftspärrpapper eller -duk. Läs mer i handboken Dynaaminen Rakenne (PDF):

Ekologiska Termex-Cellull – Länge leve träet!

Visste du att 40 % av energin går åt till boendet? I framtiden kommer byggbestämmelserna att kräva allt bättre energi- och miljöeffektivitet. Genom bättre värmeisolering skapar vi ett mer miljövänligt boende och får till stånd betydande kostnadsbesparingar.
Termex-Cellull är brand- och fuktsäker blåsbar värmeisolering, som är ekologiskt framställd av returpapper genom defibrering. Energiåtgången är liten vid defibreringen. Tillverkningen av Termex-Cellull sker med EKOenergi-märkt vindkraft och minsta möjliga miljöbelastning. Inhemska Termex-Cellull är en säker och grundligt testad produkt som uppfyller kraven för emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Produkten är också VTT-certifierad och har miljödeklaration.

Termex Isoleringstjänst för nybyggen – Nu är det lätt att värmeisolera!

Installation med inblåsning är ett snabbt och enkelt sätt att effektivt isolera vindsbjälklag, väggar och bottenbjälklag. Vår expert hjälper till att kartlägga husets isoleringsbehov. Därefter får du en helhetsoffert på isoleringsarbetet. Sedan utför Termex Isoleringstjänst isoleringsarbetet åt dig på överenskommen tid. På det sättet får du förstklassig blåsbar värmeisolering som nyckelfärdigt servicekoncept.

Hitta närmaste Termex-entreprenör