Termex Swedish
Termex Swedish

Spara energi genom tilläggsisolering

Spara energi genom tilläggsisolering

Tilläggsisolering är det bästa du kan ge ditt hus

I många finska småhus är tilläggsisolering av vindsbjälklaget det snabbaste, enklaste och mest ekonomiska sättet att öka husets energieffektivitet.

Investeringar för att spara energi är det smartaste sättet att förbereda sig för framtida energiprisökningar. Med nuvarande energipriser återbetalar sig tilläggsisoleringen på 3-5 år genom energibesparingar. Och miljön mår bättre av minskade växthusutsläpp. Visste du att tilläggsisolering också ger bättre boendekomfort? Du får ett hus med mindre drag på vintern och mer svalka i sommarvärmen.

Blåsbar Termex-Cellull är en utmärkt tilläggsisolering som ofta kan läggas direkt på spån eller mineralullsisolering.

Beräkna hur mycket du sparar> här

Vår experttjänst inom tilläggsisolering garanterar ett lyckat resultat

Vår utbildade expert inom tilläggsisolering gör kostnadsfritt en bedömning av isoleringsbehovet i vindsbjälklaget. Vid besöket kartläggs det eventuella behovet av tilläggsisolering, som ligger till grund för energiförbrukningskalkylen. Termex expert på tilläggsisolering gör en beräkning och lämnar en skriftlig offert på isoleringsarbetet. I offerten ingår arbete och material, en besparingskalkyl samt en individuell beräkning av återbetalningstiden. Beställaren kan därigenom bedöma åtgärdens lönsamhet.
Vår yrkesskickliga installationstjänst sköter isoleringsarbetet punktligt och noggrant. Termex tjänst för tilläggsisolering arbetar enligt nyckelfärdigt-principen och är ett riskfritt val för energieffektivitet och ökad boendekomfort. Kom ihåg att dra nytta av hushållsavdraget i beskattningen!

Termex tjänst för tilläggsisolering: (Bildserie)

  1. Bedömning av vindsbjälklaget och kartläggning av besparingspotentialen
  2. Offert (vid behov även finansieringsoffert)
  3. Behändig installation genom inblåsning
  4. Nöjd kund och energieffektivt hus.

Att isolera med Termex-Cellull är en verklig miljögärning

Visste du att 40 % av energin går åt till boendet? I framtiden kommer byggbestämmelserna att kräva allt bättre energi- och miljöeffektivitet. Genom bättre värmeisolering skapar vi ett mer miljövänligt boende och får till stånd betydande kostnadsbesparingar.
Termex-Cellull är brand- och fuktsäker blåsbar värmeisolering, som är ekologiskt framställd av returpapper genom defibrering. Energiåtgången är liten vid defibreringen. Tillverkningen av Termex-Cellull sker med EKOenergi-märkt vindkraft och minsta möjliga miljöbelastning. Inhemska Termex-Cellull är en säker och grundligt testad produkt som uppfyller kraven för emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Produkten är också VTT-certifierad och har miljödeklaration.