Termex Swedish

Vad har vi för nytta av att isolera vindsbjälklaget?

Termex Swedish

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad har vi för nytta av att isolera vindsbjälklaget?

Fördelarna med tilläggsisolering av vindsbjälklaget är främst energibesparing och ökad boendekomfort. Den vanligaste feedback som vi får handlar om att golven blivit varmare. Detta beror på att luftskiktingen minskar. När värmeförluster uppåt minskar, sker nedkylning av luften i övre delarna av rummen långsammare. Därför sträcker sig det varmaste luftskiktet längre ner. Man upplever i regel att temperaturen på ungefär 1,5 meters höjd är den dominerande temperaturen i rummet. Med anledning av samma fenomen är det också vanligt att man märker att det drar mindre.


Är det nödvändigt med vindavledare av wellpapp när man använder lösisolering?      

Vindavledare är mycket bra men inte alltid nödvändigt. Termex-Isoleringstjänst har produkter även för besvärliga objekt. Våra isoleringsexperter ger kundspecifika instruktioner om detta.


Vi har byggt om taket på vårt hus. Kan vi tilläggsisolera trots gammalt plantak?

Vi har ofta stött på det här ute på fält. På 70-talet var det vanligt med plantak på småhus. På grund av de utmaningar som plantak innebär har en stor del av taken senare gjorts om till sadeltak. En del av utmaningarna gäller tilläggsisolering av plantak. Våra isoleringsexperter är utbildade att göra tillförlitliga bedömningar av vilka åtgärder som krävs i vindbjälklagets konstruktioner för att det ska bli möjligt att tilläggsisolera. Åtgärderna är i regel genomförbara.


Är det riskfritt att tilläggsisolera?

Tilläggsisolering är en åtgärd som kräver planering för att det ska vara säkert.  Våra isoleringsexperter har som uppgift att planera för säker tilläggsisolering. Planen för tilläggsisolering innehåller bland annat en fuktteknisk bedömning som man sedan kan förvara i husets servicepärm. Termex-tilläggsisolering är ett tryggt sätt att spara pengar.


Måste man ta bort arbetsbryggor som hamnar under isoleringen?          

Arbetsbryggor behöver inte tas bort. Cellull är ett material som andas så konstruktionens torkriktning ändras inte. Inget material som blir kvar under Termex-Cellull drabbas av röta. Antirötmedlen i cellull skyddar även alla träytor som är i kontakt med cellullen.