Termex Swedish

Effektivitet i produktionen med modern isoleringsteknik

Termex Swedish

Isoleringssystemet Easyfloc

Isoleringssystemet Easyfloc

Isoleringssystemet Easyfloc, den nya standarden för isolering

Det industriella träbyggandet har genomgått stora förändringar under senare år. Arbetet har i allt större utsträckning flyttats från byggarbetsplatser till produktionsanläggningar. Moderna produktionslinjer, hög automationsgrad samt optimering av kvaliteten och kostnadsstrukturerna är oundvikliga steg i riktning mot konkurrenskraftig produktion. Isoleringssystemet Easyfloc hjälper ditt företag att smidigt ta dessa steg. Systemet sätter en ny standard för modern isoleringsteknologi. Det lyfter produktionen till en ny nivå och förbättrar avsevärt isoleringsarbetets kostnadseffektivitet och kvalitet!

Inblåsningsplattan G2 – det patenterade originalet

Inblåsningsplattan G2 är ett modernt verktyg inom industriellt träbyggande: Användarvänlighet, ringa dammbildning samt kvalitetssäkring i tre steg garanterar ett pålitligt resultat – med detta verktyg är isoleringsarbetet lätt, snabbt och säkert.

Inblåsningsplattan G2 placeras ovanpå träelementet, vars långsida är öppen sedd från in- eller utsidan. Inmatningsmunstyckena kan väljas fritt enligt elementtyp. Installationen av isoleringsfiber i elementet sker helt automatiskt. Den patenterade inblåsningsplattans membrankonstruktion säkerställer en arbetsmiljö med mindre damm. Anordningen är enkel och säker att använda. Driften kan skötas av en person.

Kvalitetssäkring i tre steg:

  1. Tryckigenkänning: Inblåsningsplattan G2 avbryter automatiskt fiberinmatningen så snart önskad inblåsningstäthet uppnåtts.
  2. Vägning: Systemet har en våg som väger och rapporterar tätheten för varje element.
  3. Sensorisk kontroll: Isoleringsresultatet kan kontrolleras okulärt och vid behov genom beröring omedelbart efter inblåsningen.

Efter kvalitetssäkring och rapportering är elementet redo att flyttas fram i produktionslinjen.

Säckfria ullsläpet Säkitön™ – lösull ger logistikbesparingar

Easyfloc, i kombination med det säckfria systemet Säkitön™ ullsläp, möjliggör avsevärda kostnadsbesparingar och utsläppsminskning.

  1. Cellullen förpackas på isoleringsfabrikeni vagnen direkt från produktionen. Ingen mellanlagring behövs. Besparingar uppkommer i fråga om paketering, palletering och mellanlagring.
  2. Det säckfria Säkitön™ ullsläpet förs till husfabrikenoch kopplas till isoleringssystemet Easyfloc.
  3. Det säckfria Säkitön™ ullsläpet är försett med walking floor-teknik (”rörligt golv”) som lossar cellullen till isoleringssystemet Easyfloc helt automatiskt med hjälp av optisk igenkänning.
  4. Det säckfria Säkitön™ ullsläpet byts ut mot ett nytt så snart det tömts. 

Be om mer information: pasi.typpo@termex.fi