Termex-produkterna är nu CE-märkta

Termex-produkterna är nu CE-märkta – kontrollera följande produktegenskaper Den cirka ett år långa CE-märkningsprocessen har nu nått mållinjen. Vi kan vara nöjda med slutresultatet. Vårt… Read more


Tilläggsisolering i olika konstruktionstyper

Sadeltak Sadeltak är den vanligaste takkonstruktionen i Finland. Därunder finns i regel ett öppet vindsbjälklag.  Med öppet vindsbjälklag avses ett utrymme där isoleringsmaterialet är synligt. Read more