Termex Swedish

Termex-Isoleringstjänst är ett riskfritt val för energieffektivitet och bättre boendekomfort

Du kanske bygger nytt eller grundrenoverar gammalt – Termex-Is- oleringstjänst har alltid en ändamålsenlig isoleringslösning för dig

När du väljer en värmeisoleringslösning från finländska Termex-Is- oleringstjänst säkerställer du att byggnaden är energieffektiv och att byggnadskonstruktionen är fukttekniskt välfungerande och andas. Oberoende av om det gäller ett eget hus eller ett helt hus- bolag, ett nybygge eller en grundlig renovering av ett gammalt hus, vi kan erbjuda en värmeisoleringslösning som lämpar sig för objekt av olika storlek och ålder.

Kartläggning + planering + anbud + genomföring = smidig och alltomfattande betjäning

Med dig från början till slut. Våra skolade experter gör först i sa- marbete med dig en kartläggning över isoleringsarbetets omfatt- ning. Därefter får du en plan, och utgående från denna gör vi en kostnadsberäkning för isoleringsarbetet. Efter att du godkänt vårt anbud gör vi upp ett tidsschema för själva isoleringsarbetet.

I samband med kartläggningen av arbeten som rör tilläggsisolering av gamla byggnader granskar vi även vindsbjälklagets skick och ger förslag på hur eventuella brister eller fel kunde åtgärdas. Isole- ringsprocessen för nya byggnader schemaläggs möjligast flexibelt, i enlighet med hur de olika byggnadsskedena framskrider.

Installation genom inblåsning går snabbt och enkelt

Installation genom inblåsning är ett snabbt och bekvämt sätt att isolera vindsbjälklaget, väggarna och bottenbjälklaget på ditt hus. Våra professionella installatörer sköter isoleringsarbetet grundligt och noggrant. Termex-Isoleringstjänst är en nyckelfärdig tjänst och ett riskfritt val för bättre energiprestanda och ökad boendekomfort.

Ekologiska Termex-Cellulosaull – ett isoleringsmaterial som ligger trä(häst)längder före andra

Visste du att 40 % av all energiproduktion går åt till boende? Framtidens byggbestämmelser kommer att förutsätta allt bättre energiprestanda och mindre miljöbelastning. Genom att förbättra husens värmeisolering skapar vi ett miljövänligare boende. Vid framställningen av cellulosalösull utnyttjar vi trä som redan en gång förädlats industriellt, då vi tillverkar isoleringsmaterial av träfibrer från returpapper för ett energieffektivare boende.

Termex-Cellulosaull tillverkas med möjligast liten miljöbelastning, genom att använda EKO-energimärkt el. Finska Termex-Cellulo- saull är en säker och väldokumenterad produkt. Den är CE-märkt och har en miljödeklaration.