Termex Swedish

Värm upp ditt hem, inte klimatet

Termex Swedish

Ett förnybart, återvunnet material

Ett förnybart, återvunnet material

Du minskar din förbrukning genom att isolera bättre

Det är slående hur mycket miljöns tillstånd förändrats under de senaste årtiondena. För varje dag förbrukar vi allt mer energi. Samtidigt belastar vi miljön. Att spara energi och bekämpa klimatförändringarna är ett nödvändigt val. Vi vill ju att kommande generationer ska få ärva en välmående jord. I framtiden kommer byggbestämmelserna att kräva allt bättre energi- och miljöeffektivitet. Energin kommer sannolikt också att bli dyrare.

Genom bättre värmeisolering skapar vi ett mer miljövänligt boende och får till stånd betydande kostnadsbesparingar inom boende. Samtidigt minskar vi de skadliga CO2 -utsläppen och saktar ner klimatförändringarna. Energieffektivitet är en investering i framtiden.

Termex-Cellull – från returpapperfiber till värmeisolering

Termex-Cellull är blåsbar värmeisolering för modernt byggande. Produkten är ekologiskt framställd av sorterat returpapper genom defibrering. Materialåtervinning av inhemskt returpapper som värmeisolering mångdubblar återvinningens ekologiska effektivitet. Användning av förnybara råvaror i tillverkningen av isoleringsmaterial är viktigare än någonsin i en miljömedveten värld. Av ditt isoleringsmaterial bör du kräva god värmeisoleringsförmåga och dessutom ekoeffektivitet.

Tillverkningen av Termex-Cellull sker med EKOenergi och minsta möjliga miljöbelastning

Vid tillverkningen av Termex-Cellull används vindkraft som är certifierad av Finlands naturskyddsförbund och uppfyller internationella EKOenergi-kriterier. Termex-Eriste Oy använder endast EKOenergi-märkt el. EKOenergi-märket är ett miljömärke för elavtal. Det garanterar att elen har sitt ursprung i förnybara energikällor som dessutom uppfyller internationella hållbarhetskriterier.

Blåsbar Termex-Cellull är en verklig miljögärning

Trä är ett förnybart naturmaterial som binder koldioxid från atmosfären när det växer. Användning av träbaserade byggnadsmaterial såsom cellull minskar byggandets miljöbelastning eftersom det reducerar mängden växthusgaser i atmosfären. Cellullens koldioxidavtryck är ytterst litet. Dess totala kolinnehåll är rentav negativt, eftersom den mängd koldioxid som binds är mer än fem gånger så stor som den mängd som produceras under tillverkningen.

Termex ger byggande med dokumenterat god kvalitet

Tillverkningen av Termex-Cellull sker med EKOenergi-märkt vindkraft och minsta möjliga miljöbelastning. Inhemska Termex-Cellull är en säker och grundligt testad produkt som uppfyller kraven för emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Produkten är också VTT-certifierad och har miljödeklaration.