Termex Swedish
Termex Swedish

Energibesparingslösning för bostadsbolag

Energibesparingslösning för bostadsbolag

Få bukt med värmeläckor – undvik onödig förbrukning i bostadsbolaget

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget är ett förmånligt sätt att minska bostadsbolagets uppvärmningskostnader, eftersom så mycket som hälften av husets värme avlägsnas genom vindsbjälklaget. Isolering minskar också behovet av kylning sommartid. Tilläggsisolering förbättrar samtidigt boendekomforten, eftersom draget minskar på vintern och rummen bättre hålls svala sommartid.

Tilläggsisoleringen återbetalar sig i bästa fall på 3–5 år genom energibesparingar

Med tanke på framtidens klimatmål och stigande energipriser är tilläggsisolering av vindsbjälklaget en mycket lönsam energiåtgärd, med en återbetalningstid som i bästa fall är 3–5 år.

Termex expert inom tilläggsisolering granskar kostnadsfritt vindsbjälklagets skick i ditt bostadsbolag

Vid bedömning av vindsbjälklagets skick utförs en okulär granskning av följande:

  • den befintliga värmeisoleringens tjocklek och kvalitet
  • rökkanalernas brandisolering
  • skicket på genomföringar och underlagstak
  • funktionaliteten i vindsbjälklagets ventilation

Därefter lämnar isoleringsexperten en skriftlig rapport om vindsbjälklagets skick och ger förslag på åtgärder utgående från besiktningen. På grundval av detta lämnar vi vid behov en skriftlig offert på tilläggsisoleringsarbetet. I offerten ingår arbete och material, en besparingskalkyl samt en individuell beräkning av återbetalningstiden. Därigenom kan bostadsbolaget bedöma hur lönsamt det är att tilläggsisolera.

Termex tjänst för tilläggsisolering:

  1. Bedömning av vindsbjälklaget och kartläggning av besparingspotentialen
  2. Offert (vid behov även finansieringsoffert)
  3. Behändig installation genom inblåsning
  4. Nöjd kund och energieffektivt hus.

Installation med inblåsning är snabb och enkel

Installation med inblåsning är ett snabbt och enkelt sätt att tilläggsisolera husets vindsbjälklag. Vår yrkesskickliga installationstjänst sköter isoleringsarbetet punktligt och noggrant. Termex tjänst för tilläggsisolering arbetar enligt nyckelfärdigt-principen och är ett riskfritt val för energieffektivitet och ökad boendekomfort.

Att isolera med Termex-Cellull är en verklig miljögärning

Visste du att 40 % av energin går åt till boendet? I framtiden kommer byggbestämmelserna att kräva allt bättre energi- och miljöeffektivitet. Genom bättre värmeisolering skapar vi ett mer miljövänligt boende och får till stånd betydande kostnadsbesparingar.
Termex-Cellull är brand- och fuktsäker blåsbar värmeisolering, som är ekologiskt framställd av returpapper genom defibrering. Energiåtgången är liten vid defibreringen. Tillverkningen av Termex-Cellull sker med EKOenergi-märkt vindkraft och minsta möjliga miljöbelastning. Inhemska Termex-Cellull är en säker och grundligt testad produkt som uppfyller kraven för emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Produkten är också VTT-certifierad och har miljödeklaration.