Termex Swedish

För en frisk inomhusluft!

Termex Swedish

Naturlig boendekomfort som beaktar brand- och fuktsäkerhet

Naturlig boendekomfort som beaktar brand- och fuktsäkerhet

Termex-Cellull – unik boendekomfort

Termex-Cellull är brand- och fuktsäker blåsbar värmeisolering, ekologiskt framställd av sorterat returpapper genom defibrering. Termex-Cellull som andas möjliggör en dynamisk konstruktion genom att jämna ut fuktväxlingar i konstruktionen och på så sätt bidra till att upprätthålla idealisk inomhusluft i ditt hem. En jämn rumstemperatur utan drag och med utmärkt inomhusluft garanterar boendekomfort.

Ett korrekt isolerat hus är varmt på vintern och svalt i sommarhettan

Finsktillverkade Termex-Cellull är effektiv värmeisolering som håller hög kvalitet. Produktens styrka ligger i att den möjliggör skarvfri värmeisolering, har låg luftpermeabilitet samt att de porösa träfibrerna andas. Termex-Cellull har hög specifik värmekapacitet, dvs. god resistens mot temperaturväxlingar. Denna egenskap jämnar ut plötsliga växlingar i rumstemperaturen i förhållande till utomhusluftens temperatur. God värmeisolering håller rumstemperaturen behaglig såväl under smällkalla vintern som under heta sommardagar.

Brand- och fuktsäker isolering

Vid en brand bevarar Termex-Cellull sin volym utan att smälta ens i höga temperaturer, och brinner genom långsam förkolning (1–2 mm/min.). En vägg med trästomme som isolerats med Termex-Cellull uppfyller de strikta kraven för klasserna REI 30 och REI 60. Termex-Cellull tillhör enligt den europeiska brandklassificeringen Euroclass klass B-s2, d0 (mycket liten inverkan på brand).

Cellull är en träbaserad värmeisolering som andas och ger därför fukt- och värmetekniskt korrekt fungerande träkonstruktioner. Hemligheten bakom hållbarheten hos homogena träkonstruktioner är deras förmåga att andas dvs. avge och binda fukt. De kan till och med avdunsta vattendroppar som fallit på dem. Värmeisolering som andas jämnar ut fuktväxlingarna i konstruktionerna, och minskar fuktbelastningen på virket. Under normala förhållanden sker ingen kondensering av fukt till vatten på cellullskonstruktioner.

En konstruktion som andas släpper igenom vattenånga men även andra gaser såsom koldioxid. Inomhusluftens gasformiga orenheter avlägsnas genom ventilationen men även genom konstruktioner som jämnar ut fukt.

Termex ger byggande med dokumenterat god kvalitet

Tillverkningen av Termex-Cellull sker med EKOenergi-märkt vindkraft och minsta möjliga miljöbelastning. Inhemska Termex-Cellull är en säker och grundligt testad produkt som uppfyller kraven för emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Produkten är också VTT-certifierad och har miljödeklaration.