Termex Swedish

Beräkna hur mycket du sparar genom tilläggsisolering!

Termex Swedish

Att installera isoleringen på egen hand

Att installera isoleringen på egen hand

Installation av tilläggsisolering på egen hand med inblåsningsteknik

Termex-Cellull som installeras genom inblåsning är ett utmärkt tilläggsisoleringsmaterial. Ofta passar det bra att lägga cellull direkt ovanpå spån eller mineralullsisolering. Vi rekommenderar Termex Isoleringstjänst för installation av cellullsisolering, men vid behov kan du också utföra installationen själv.

Närmaste Termex-återförsäljare tillhandahåller den mängd värmeisolering som du behöver, och där kan du även hyra en Pony-inblåsningsmaskin. Termex-Cellull levereras i lagom stora säckar som är lätta att transportera. Släpkärra eller skåpbil är ofta tillräckligt för att transportera säckarna och inblåsningsmaskinen. Vår expert hjälper dig att beräkna antalet säckar – fråga mer -> här

Termex-Cellull är praktiskt förpackad i lättransporterade säckar

  • Säckens storlek: bredd ca 40 cm, höjd ca 40 cm och längd ca 70 cm
  • Säckens vikt: ca 13 kg
  • Mängd som behövs vid inblåsning i vindsbjälklaget: ca 2–3 säckar/m3

Kom ihåg att noggrant följa installationsanvisningarna för bästa resultat.

Se anvisningar för hur du utför inblåsningsisolering på egen hand

Att isolera med Termex-Cellull är en verklig miljögärning

Visste du att 40 % av energin går åt till boendet? I framtiden kommer byggbestämmelserna att kräva allt bättre energi- och miljöeffektivitet. Genom bättre värmeisolering skapar vi ett mer miljövänligt boende och får till stånd betydande kostnadsbesparingar.

Termex-Cellull är brand- och fuktsäker blåsbar värmeisolering, som är ekologiskt framställd av returpapper genom defibrering. Energiåtgången är liten vid defibreringen. Tillverkningen av Termex-Cellull sker med EKOenergi-märkt vindkraft och minsta möjliga miljöbelastning. Inhemska Termex-Cellull är en säker och grundligt testad produkt som uppfyller kraven för emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Produkten är också VTT-certifierad och har miljödeklaration.