Termex Swedish

Tilläggsisolering i olika konstruktionstyper

Tilläggsisolering i olika konstruktionstyper

Tilläggsisolering i olika konstruktionstyper

Sadeltak

Sadeltak är den vanligaste takkonstruktionen i Finland. Därunder finns i regel ett öppet vindsbjälklag.  Med öppet vindsbjälklag avses ett utrymme där isoleringsmaterialet är synligt. Huset kan antingen ha ett rakt innertak eller, sedan 80-talet, snett innertak (≤ 1:3).

Ett öppet vindsbjälklag är ofta lätt att tilläggsisolera. Det man måste tänka på är att säkra ventilationen, speciellt i hus byggda under 60-talet.

Plantak

Plantak är en allmän benämning på ett tak med en lutning på ca 1:16. Lutningen kan gå mot husets mitt då vattenavledning sker genom en takbrunn eller så kan lutningen gå mot en yttervägg då vattenavledning ofta sker via dold vattenavrinning. Ett typiskt svagt lutande sadeltak kombineras ofta med förhöjd gavel. Det är omöjligt att utföra tilläggsisolering i vindsbjälklag på hus med plantak. Men om husets takkonstruktion senare har byggts om kan man med högsta sannolikhet utföra en tilläggsisolering efter måttliga ändringsarbeten.

Om väggkonstruktioner

De värmetekniskt svagaste konstruktionerna i det finska byggbeståndet är första generationens konstruktioner med vertikal stomme eller s.k. plankstomme. I dessa moderna byggandets föregångare består isoleringen i huvudsak av fyra tums (10 cm) kutter- eller sågspånsisolering.

Timmerbygge har en mycket lång tradition i Finland. Timmerkonstruktioner fungerar oftast fukttekniskt väl. Vid tilläggsisolering av väggar måste man i regel alltid ta hänsyn till den ursprungliga konstruktionens funktion och den planerade åtgärdens påverkan. Tilläggsisolering av väggar är oftast mest ekonomiskt att göra i samband med t.ex. fasadrenovering. Nuförtiden anses externa tilläggsisoleringar som det tryggaste alternativet.