Termex Swedish

Termex-delbetalning – Betala med besparingar!

Termex-delbetalning – Betala med besparingar!

Termex-delbetalning – Betala med besparingar!

Nu kan du skaffa Termex Tilläggsisolering även med delbetalning.

Den energibesparing som isolering av vindsbjälklaget medför är ofta så betydande att den kan användas för att betala amorteringar eller finansieringskostnader och dessutom generera eget kapital. Det lönar sig alltså inte att skjuta fram tilläggsisoleringsprojektet – varje månad som går medför onödiga utgifter.

Termex-delbetalning är ett mycket smidigt betalningsalternativ; renoveringen genomförs med en månadsrat som passar kundens individuella budget.