Termex Swedish

Dra nytta av hushållsavdraget i beskattningen.

Dra nytta av hushållsavdraget i beskattningen.

Dra nytta av hushållsavdraget i beskattningen.

Det lönar sig absolut att dra nytta av hushållsavdraget vid tilläggsisolering. Om du köper arbetet av ett förskottsuppbördsregistrerat företag får du dra av 50 % av arbetets andel inklusive moms (år 2018). Självriskandelen för avdraget är 100 euro per person.

Hushållsavdraget är individuellt, därför kan du och din make/maka tillsammans dra av sammanlagt 4 800 euro. Om gränsen på 2 400 euro inte överskrids, lönar det sig att ansöka om avdrag för endast den ena av makarna. Då dras självrisken av endast en gång.

Avdraget beviljas när arbetet utförs
– i egen bostad
– i fritidsbostaden
– i föräldrarnas eller mor-/farföräldrarnas bostad.

Du måste inte äga bostaden, det räcker att du bor i den eller använder den.


Mer information skatt.fi